SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2012/2013
   Login via CAS
Practice in Computer Science - MS710P07A
Title: Výpočetní technika
Guaranteed by: Institute of Applied Mathematics and Information Technologies (31-710)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2012 to 2012
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C [HT]
Capacity: 218
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Explanation: Zápočet je formou testu - samostatné řešení dvou příkladů na počítači.
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: RNDr. Jiří Makovička, CSc.
Teacher(s): RNDr. Jiří Makovička, CSc.
Ing. Stanislav Saic, CSc.
Mgr. Petr Toman
Attributes: Modul Ostatní předměty
Incompatibility : MS710P07B
Interchangeability : MS710P07B
Is incompatible with: MS710P07B
Is interchangeable with: MS710P07B
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (25.10.2019)
Lectures are designated for bachelor students of natural science. The goal of lectures is understanding of principles of working with personal computer (file system, network, tables, graphs, databases, and principles of programming). After this training students should have knowledge of effective using PC in their work and they should gain prerequisites for special computer courses as GIS, statistical programs, Matlab programming etc.
Literature - Czech
Last update: RNDr. Jiří Makovička, CSc. (02.05.2016)
Ruth Maran: Poznejte svůj počítač
Computer Press, Brno

Kolektiv autorů: Microsoft Access 2002/2003 - Jednoduše, srozumitelně, názorně
Computer Press, Brno

Kolektiv autorů:Microsoft Office Word 2003 - Jednoduše, srozumitelně, názorně
Computer Press, Brno

Kolektiv autorů:Microsoft Office Excel 2003 - Jednoduše, srozumitelně, názorně
Computer Press, Brno

Jozef Petro: Výkladový slovník Internetu
Computer Press, Brno

Jaroslav Černý: Excel 2000, 2002, 2003 záznam, úprava a programování maker
GRADA Publishing, Praha

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Jiří Makovička, CSc. (14.09.2023)

Zápočet je formou testu - samostatné řešení dvou příkladů na počítači.

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Jiří Makovička, CSc. (02.05.2016)
Práce v počítačové síti, základní dovednosti
Práce na osobních počítačích v prostředí počítačové sítě fakulty, zejména počítačových učeben a studoven, organizace dat, informační zdroje PřF, základní operace společné pro všechny programové produkty. Informace o typech nejpoužívanějších aplikací (tabulková zpracování dat, databáze, textové editory a procesory, matematické aplikace, statistické aplikace, prostředí programovacích jazyků, mail, web, ftp). - 1 lekce

Práce s tabulkami a grafy - základní nástroj přírodovědce
Principy tabulkového procesoru, MS Excel. Výpočty v tabulkách tabulek dat pomocí absolutního a relativního adresování. Grafy vhodné a nevhodné pro daný typ dat, grafy funkcí, kombinované a vlastní typy grafů. Použití implementovaných funkcí: matematických, logických, textových, vyhledávacích. Informace o statistických funkcích. Vše na příkladech při řešení konkrétních úloh. Práce se seznamy dat - vyhledávání, použití filtrů, souhrny, třídění v prostředí MS Excel. - 5-6 lekcí

Pokročilé techniky práce s textovým editorem
Textový editor se zaměřením na formátování laboratorních a podobných prací, vkládání objektů (tabulek, obrázků, grafů a vzorců) a práce s nimi. - 1 lekce

Úvod do programování
Vytvoření makroinstrukce v MS Excelu. Vysvětlení principu práce běžných programů pro řešení přírodovědných úloh a numerické modelování, součásti programu (vstup dat, výkonná jednotka, textový a grafický výstup, menu). Vysvětlení základních standardních programovacích konstrukcí a jejich praktická realizace v prostředí MS Excel - Visual Basic pro aplikace. - 2 lekce

Jak prezentovat odbornou práci
Základní informace o tvorbě prezentací. Tvorba vlastní webovské stránky, základní informace o jazyku HTML. - 2 lekce

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html