SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2012/2013
   Login via CAS
Limnology - MO550P89
Title: Limnologie
Guaranteed by: Institute for Environmental Studies (31-550)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2011 to 2012
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Additional information: http://www.blatna.cuni.cz
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. RNDr. Evžen Stuchlík, CSc.
RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. Zuzana Hořická, Ph.D.
RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D.
Attributes: Modul Ekologie a evoluce
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: prof. RNDr. Evžen Stuchlík, CSc. (08.10.2013)
Přednáška (dříve Hydrobiologie) poskytuje základní vědomosti o limnologii jakožto vědě o vnitrozemských vodách.
Jednodenní exkurse (MO550P81) je součástí přednášky, ale je možno si jí zapsat též samostatně - bližší informace na http://www.blatna.cuni.cz/limnology.htm. Během exkurse je možno se seznámit z hlavními typy vodních ekosystémů na území ČR, navštívit experimentální povodí, výzkumné pracoviště (Hydrobiologická stanice UK Velký Pálenec) a zúčastnit se výlovu rybníka.
Literature - Czech
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (25.11.2016)

1) Lellák J., Kubícek F., 1991 : Hydrobiologie. UK Praha, 256 s.

2) Kalff J. 2001: Limnology. Prentice Hall.

3) Wetzel R. G. 2001: Limnology: Lake and river ecosystems. Academic Press.

4) Lampert W., Sommer U., 1997 : Limnoecology. Oxford Univ.

Press, Inc., 382 p.

5) Allan, J.D., 1995 : Stream Ecology. Chapman & Hall, 388 p.

6) Pitter, P., Hydrochemie, 2009 : 4. aktualizované vydání, Vydavatelství VŠCHT Praha

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (17.10.2016)

Pro udělení zápočtu je nutná účast na exkurzi, nebo náhradní aktivita po dohodě s doc. Stuchlíkem (zpravidla překlad v rozsahu 3 stran formátu A4 z anglicky psané monografie). Písemná zkouška (3 otázky, 20 min.) prověří znalosti v rozsahu přednášek, exkurze, doporučené literatury a dalších poskytnutých studijních materiálů. Okruhy témat ke zkoušce jsou k dispozici.

Syllabus - Czech
Last update: prof. RNDr. Evžen Stuchlík, CSc. (08.10.2013)

Předpokladem pro zapsání přednášky a úspěšné zvládnutí zkoušky z Limnologie

jsou alespoň základní znalosti v oborech fyzikální a analytická chemie a systematická botanika a zoologie.

Sylabus:

 • Předmět limnologie, hydrosféra, koloběh vody (hydrologie a klima)
 • Fyzikální a chemické vlastnosti vody, pohyby vody, světelné klima a tepelný režim vod
 • Látky rozpuštěné ve vodě
 • Koloběh kyslíku, uhličitanový systém a koloběh uhlíku
 • Koloběh dusíku a fosforu
 • Přehled vodních organizmů se zaměřením na plakton a bentos
 • Vodní ekosystémy a jejich struktura I - stojaté vody
 • Vodní ekosystémy a jejich struktura II - tekoucí vody
 • Vliv globálních změn na kvalitu vody I ? Eutrofizace
 • Vliv globálních změn na kvalitu vody II -Acidifikace a globální oteplování
 • Paleolimnologie ? rekonstrukce historického vývoje jezer

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html