SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2012/2013
   Login via CAS
Solid wastes - MO550P55
Title: Odpady
Guaranteed by: Institute for Environmental Studies (31-550)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2007 to 2016
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: Ing. Libuše Benešová, CSc.
Teacher(s): Ing. Libuše Benešová, CSc.
Is co-requisite for: MO550C59
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (18.03.2019)
Přednáška je zaměřena na problematiku nakládání s tuhým komunálním odpadem, jeho zneškodňování a možnosti a způsoby jeho využití.
Literature - Czech
Last update: Marek Hovorka (24.10.2003)

Kuraš M.: Odpady, jejich využití a zneškodnování, VŠCHT Praha, 1994

Suchánek B.: Zacházení s tuhým komunálním odpadem, Výzk. ústav místního hosp. Praha 1990

Velek K.: Odpady, jejich zužitkování a odstranování, Stát. energet. inspekce, 1985

Mikoláš J.: Recyklace prumyslových odpadu. SNTL, Praha 1988

Nesvadba J., Velek K.: Tuhé odpady, SNTL, Praha 1983

Dawson W. G., Mercer B., W. : Hazardous waste management John WILEY and SONS, 1986

Denison R., Ruston J.: Recycling and Incineration, evaluation of the choice, Island Press, 1990

Requirements to the exam - Czech
Last update: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (16.11.2011)

Písemná zkouška a ústní dozkoušení.

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (02.12.2016)

Jednotlivá témata jsou :

  • charakteristika tuhých komunálních (domovních odpadů ), jejich vznik, složení,způsoby

shromažďování. Tříděný sběr, jeho výhody, zkušenosti ze zahraničí.

  • zákon o odpadech, klasifikace odpadu,
  • hlavní způsoby zneškodňování TKO, skládkování, spalování, kompostování, jejich výhody a nedostatky
  • nové technologie zpracování odpadu, pyrolýza, mokrá oxydace
  • předúprava odpadu solidifikace, vitrifikace a pod.
  • technologie pro předúpravu a zpracování kalu, sušení, spalování, zplynování, skládkování,
  • toxické odpady, nakládání s toxickými odpady, detoxikace
  • recyklace a regenerace odpadů, druhotné suroviny
  • máloodpadové a bezodpadové technologie
  • předpokládaný vývoj odpadového hospodářství v príštích letech, srovnání se zahraničními trendy.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html