SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2012/2013
   Login via CAS
Introduction to Engineering Geology - MG451P51
Title: Úvod do inženýrské geologie
Guaranteed by: Institute of Hydrogeology, Engineering Geology and Applied Geophysics (31-450)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2010 to 2016
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:combined
Hours per week, examination: summer s.:4/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: Ing. Jan Boháč, CSc.
Teacher(s): Ing. Jan Boháč, CSc.
RNDr. Jan Král
Ing. Zdeněk Kudrna, CSc.
prof. RNDr. David Mašín, Ph.D.
Ing. Jan Novotný, CSc.
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   
Files Comments Added by
download Harmonogram-UIG2022.pdf Harmonogram 2022 Mgr. Jan Jerman, M.Sc., Ph.D.
Annotation -
Last update: DATEL (30.04.2002)
Definition, purpose and goals of the field engineering geology, the role of engineering geology among other geological and technical fields, systems of designation and description soils and rocks in engineering geology, used systems of classification of soils, methods of engineering geological mapping, methods of engineering geological investigations, geodynamical processes, main types of slope movements, volume changes of soils, remedial measures in rock mass, soil and rock properties, tasks of engineering geological investigation in different fields of man-made technical activities (foundation soil, foundation methods, geotechnical site investigations for surface and subsurface construction, engineering geological problems in open pit mining, environmental engineering geology), regional engineering geology
Literature - Czech
Last update: Ing. Jan Boháč, CSc. (13.02.2018)

Matula, M. a Pašek, J. (1986) Regionálna inžinierska geológia ČSSR. SNTL, Praha.

Pašek, J. a Matula, M. (1995) Inženýrská geologie. TP 76, ČMT, Praha.

Ondrášik R., Rybář J. (1991) Dynamická inžinierska geológia, SPN.

Záruba, Q. a Mencl, V. (1974) Inženýrská geologie. Academia, Praha.

Záruba, Q. a Mencl, V. (1986) Sesuvy a zabezpečování svahů. Academia, Praha.

Prezentace/obsahy jednotlivých přednášek jsou rovněž na:

http://natur.cuni.cz/~bohac/

http://natur.cuni.cz/~masin/

Requirements to the exam - Czech
Last update: Ing. Jan Boháč, CSc. (19.02.2020)

Zkouška: písemná, formou stručných odpovědí na otázky. Nejsou povoleny žádné pomůcky, kalkulačky a telefony. Klasifikace 3 při 50-66%; 2 při 66,1-83,9%; 1 při >84%.

Příklady otázek z písemky jsou k dispozici na stejné www stránce jako přednášky.

Syllabus -
Last update: Mgr. Jan Jerman, M.Sc., Ph.D. (23.01.2021)

Definition, purpose and goals of the field engineering geology, the role of engineering geology among other geological and technical fields, systems of designation and description soils and rocks in engineering geology, used systems of classification of soils, methods of engineering geological mapping, methods of engineering geological investigations, geodynamical processes, main types of slope movements, volume changes of soils, remedial measures in rock mass, soil and rock properties, tasks of engineering geological investigation in different fields of man-made technical activities (foundation soil, foundation methods, geotechnical site investigations for surface and subsurface construction, engineering geological problems in open pit mining, environmental engineering geology), regional engineering geology

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html