SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2012/2013
   Login via CAS
Ecosystems and landscape ecology - MB120P16P
Title: Ekosystémová a krajinná ekologie
Czech title: Ekosystémová a krajinná ekologie
Guaranteed by: Department of Botany (31-120)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2006 to 2018
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc.
Teacher(s): prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc.
Attributes: Modul Vědy o Zemi a životním prostředí
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: PhDr. Gabriela Kubátová, Ph.D. (14.04.2006)
Please note, the lectures are given in Czech language only. The main theoretical and practical topics across hierarchy of nature and man-made habitats are given into the context of the care about ecosystems/landscape. Landscape ecology is treated as an dynamic transdisciplinary field based on functioning of ecosystem principles.
Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. RNDr. Petr Kuneš, Ph.D. (02.10.2019)

Zkouška je složena ze dvou částí (probíhajících zpravidla ve stejný den vypsaného termínu):

1. Písemná část formou hromadně psaného testu, kde jsou (zpravidla u 15 otázek) k nabídce 3 alternativní odpovědi, z nichž jedna je správná. Čas na test není omezen, zpravidla studentům netrvá déle než max. 20 minut.

2. Ústní část formou rozpravy studenta s examinátorem na téma náhodně vytažené otázky z širší tématické látky. Soubor otázek pokrývající rozsah přednášené látky v kursu dostávají studenti s předstihem před zkouškou.

Výsledná známka je kombinací resp. průměrem známek z obou částí zkoušky.

Syllabus -
Last update: prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc. (17.11.2014)

The main theoretical and practical topics across hierarchy of nature and man-made habitats are given into the context of the care about ecosystems/landscape. Landscape ecology is treated as an dynamic transdisciplinary field based on functioning of ecosystem principles. Human perception, landscape typology, data visualisation, matrix-patch-line model, island biogeography, urban ecology, agroecology, ecotoxicology, ecological stability, landscape planning, International Association of Landscape Ecology (IALE) and schools in the field, sustainable development and other issues create the body of this course.

(1) Spatial and temporal scales

(2) Structures in landscapes

(3) Dynamics in landscapes

(4) Changes of habitats and ecological stability

(5) Visualisation of spatial datasets

(6) Landscape typology and regionalisation

(7) Human ecology: urban and rural environment

(8) Landscape pollution and biodiagnostics

(9) Biodiversity: protection and restoration of ecotopes

(10) Nature and landscape perception

(11) Management of ecosystems

(12) Global ecological changes

References

Kovar P., 2012 (2008): Landscape ecology. Textbook Fac. Sci., Charles University in Prague (in Czech).

Farina A., 1998: Principles and Methods in Landscape Ecology. Chapman & Hall, London.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html