SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Social economy and social business - YMSKE018
Title: Sociální ekonomika a sociální podnikání
Guaranteed by: Programme Social and Cultural Ecology (24-KSKE)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
Teacher(s): doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
Annotation - Czech
Last update: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. (21.08.2022)
Předmět vysvětluje třetí sektor jako sociální a solidární ekonomiku a seznamuje s koncepcí sociálních podniků v mezinárodním kontextu. Uvádí definici sociálního podniku, kterou vypracovala Evropská výzkumná společnost EMES. Pozornost je věnovaná českým legislativním a dalším podmínkám pro sociální podniky. Studijní texty a relevantní odkazy k tématům přednášky jsou v Moodle.
Teaching methods - Czech
Last update: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. (02.10.2023)
V případě, že výuka v ZS 23/24 proběhne tzv. hybridně nebo plně distančně,
přednášky i semináře budou probíhat distanční formou, tj. online. Jako
platforma pro výuku bude jednotně využíván program MS Teams. Pro všechny
přednášky budou v Moodlu/Sisu/MS Teams dostupné studijní opory, tj. prezentace přednášek
a další podklady (doporučená literatura ad.). Výuka bude probíhat v časech
daných rozvrhem a harmonogramem akademického roku FHS. 
Zakončení kurzu proběhne dle sylabu (zkouška) ve formě, kterou v
lednu 2024 umožní epidemielogická situace (v případě online formy budou
studenti včas a podrobně informováni).
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html