SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Key texts in anthropology - YMSKA1LS10
Title: Key texts in anthropology
Guaranteed by: Programme Anthropological studies (24-KOA)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:3/0, MC [HT]
Capacity: 40 / unknown (40)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: English
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: PhDr. Marek Halbich, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Pavel Baloun, Ph.D.
doc. Veronika Čapská, Ph.D.
PhDr. Marek Halbich, Ph.D.
Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D.
prof. Dr. phil. Pavel Himl
Mgr. Jakub Chavalka, Ph.D.
Mgr. Jakub Marek, Ph.D.
doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D.
David Verbuč, M.A., Ph.D.
Annotation - Czech
Kurz sestává z přednášek vybraných klíčových textů ze sociální, historické a filosofické antropologie (viz sylabus). Součástí kurzu je pravidelná (týdenní) četba klíčových textů uvedených v sylabu, povinná účast studujících na jednotlivých hodinách.
Last update: Halbich Marek, PhDr., Ph.D. (23.02.2022)
Registration requirements - Czech

Kurz je určen výhradně studujícím 1. ročníku studijního programu Antropologická studia, a není proto možné si jej zapsat po webu.

Last update: Potoček Jan, Mgr. (09.05.2021)
Syllabus - Czech

Témata, program LS 2024:

Výuka probíhá v učebně YT221 každou středu: 9:30-cca 11:30

1. ÚVODNÍ LEKCE: etika a akademické psaní, krátký úvod k vybraným textům (M. Halbich, 21. 2.) + RABINOW, P., Reflections on Fieldwork in Morocco. Berkeley-Los Angeles-London: University of California Press, 1977 (5. kapitola, Respectable Information, s. 101-124, případně české vydání z roku 2020). ISBN 0-520-03450-3 (SA, M. Heřmanský, 21. 2.).

2. GINZBURG, C., Clues. Roots of an Evidential Paradigm. In: Týž, Clues, Myths, and the Historical Method. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1992, s. 96-125. ISBN 0-8018-3458-9 (HA, P. Himl, 28. 2.).

3. BUTLER, J., Frames of War. When is life grievable? London/New York: Verso Books, 2009 (1. kapitola, Introduction: Precarious Life, Grievable Life, ss. 1-32, případně české vydání z roku 2013). ISBN-13: 978-1-84467-333-9 (FA, J. Chavalka, 6. 3.).

4. CLIFFORD, J., On Ethnographic Authority. Representations, 2, 1983, s. 118-146. ISSN 07346018 (SA, M. Halbich, 13. 3.).

5. OBEYESEKERE, G. “British Cannibals”: Contemplation of an Event in the Death and Ressurection of James Cook, Explorer. Critical Inquiry, 18(4), 1992: 630-654. ISSN 0093-1896 (HA, V. Čapská, 20. 3.).

6. RORTY, R., Wittgenstein and the linguistic turn. In: Philosophy as Cultural Politics. Cambridge: Cambridge University Press, 2007, s. 160–175. ISBN-13 978-0-521-87544-8 (FA, J. Chavalka, 27. 3.).

7. MINTZ, S., Sweetness and Power: The Place of Sugar in Modern History. New York: Penguin Books, 1986 (4. kapitola, Power, ss. 151-186). ISBN-10: ‎ 0140092331 (SA, M. Halbich, 3. 4.).

8. TODOROVA, M., Imagining the Balkans. Oxford: Oxford University Press, 2009 (Introduction: Balkanism and Orientalism: Are They Different Categories?, s. 3-20). ISBN 978- 0-19-538786-5 (HA, P. Baloun, 10. 4.).

9. CASSIRER, E., The Influence of Language upon the Development of Scientific Thought. The Journal of Philosophy, XXXIX(12), 1942: 309-327. ISSN: 0022-362X (FA, O. Váša, 17. 4.). 

10. VIVEIROS de CASTRO, E., Cannibal Metaphysics. For a Post-Structural Anthropology. Minneapolis: Univocal Publishing, 2014 (2. kapitola: Perspectivism, s. 49-63). ISBN: 9781937561215 (SA, M. Halbich, 24. 4.).

11. Státní svátek (1. 5.).

12. Státní svátek (8. 5.).

13. Závěrečná evaluace kurzu (M. Halbich, 15. 5. nebo 22. 5.).

Poznámka:

Termíny přednášek jsou v tuto chvíli komplexní, nicméně může dojít k dílčím změnám v případě zahraničních, služebních cest apod. jednotlivých vyučujících. Závěrečná lekce (evaluace, popřípadě předtermín závěrečného testu proběhne 15. nebo 22. 5. v závislosti na termínu rektorského dne).

Last update: Halbich Marek, PhDr., Ph.D. (24.01.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html