SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Academic Reading - YMRP0003
Title: Četba odborných textů
Guaranteed by: Programme Management and Supervision (24-KRS)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 1
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/1, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Mgr. Dana Hradcová, Ph.D.
doc. Monika Bosá, Ph.D.
Teacher(s): doc. Monika Bosá, Ph.D.
doc. PhDr. Zuzana Havrdová, CSc.
Mgr. Dana Hradcová, Ph.D.
Mgr. Pavla Povolná, Ph.D.
Mgr. Petr Vrzáček
Annotation - Czech
Last update: doc. Monika Bosá, Ph.D. (22.09.2020)
Předmět je zařazen jako příprava prezenčních studentů na zpracování poznatků z odborné četby pro pozdější vypracování projektu DP. Anotace: Cílem semináře Četba odborných textů je, aby studenti prezenčního studia získali relevantní zkušenost s procesem řízeného akademického poznání ve všech jeho fázích - od identifikace problému, tématu či příležitosti, přes některé varianty získávání, zpracování a předávání informací až k tvorbě a rozvíjení nových poznatků za pomoci reflexe, sdílení a formulování poznatků a následně i projektů dalšího poznávání (výzkumného záměru a později ve druhém ročníku i projektu diplomové práce na což je seminář přípravou). Výstupem semináře je společná powerpointová prezentace malé skupiny spolužáků s výkladem v délce 10 min., při níž seznámí ostatní studenty a učitele s tím podstatným, k čemu došli. Každý člen skupiny se musí prokazatelně podílet na všech fázích poznávání i na závěrečném výstupu.
Registration requirements - Czech
Last update: Romana Pištěková (12.05.2021)

Kurz je určen výhradně studujícím 1. ročníku studijního programu Řízení a supervize v soc. a zdrav. organizacích, a není proto možné si jej zapsat po webu.

Syllabus - Czech
Last update: doc. Monika Bosá, Ph.D. (22.09.2020)

Hodnocení: Student vypracuje v malé skupině powerpointovou prezentaci z odborné četby dle zadání v učebním textu, přednese ji a odpoví na otázky z pléna před spolužáky a učiteli.

Poznámka: V případě potřeby přesunu výučby do online prostoru (z důvodu hygienických opatření ve vztahu k pandemické situaci)  bude výučba realizovaná pravidelnou konferenční výukou v prostředí MS Teams https://dl.cuni.cz/ms-teams/

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html