SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Negotiation and Problem Solving - YMR07VOLI
Title: Vyjednávání a řešení problémů
Guaranteed by: Programme Management and Supervision (24-KRS)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:9/9, C [HS]
Capacity: 28 / unknown (35)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Old code: YMR07VOLI
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Martina Tesařová
Teacher(s): Mgr. Martina Tesařová
Co-requisite : {Etika pomáhajících profesí staré}
Annotation -
Last update: Bc. Lenka Lukešová (24.05.2011)
This seminar aims to enhance students' communication and negotiation skills, and to extend their knowledge of conflict resolution. At the same time, it provides the opportunity for self-reflection and a practical training of various negotiation techniques, including mediation (negotiation via mediator).
Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Dina Novotná Obeidová (18.07.2008)

témata výuky:

co je to konflikt a způsoby jeho řešení

kdy jde v konfliktu o vztah a kdy o výsledek

řešení konfliktů vyjednáváním jako přístup respektující partnera

vyjednávací techniky a strategie

vyjednávání z pozice moci

vyjednávání v emočně obtížných situacích

komunikace ve stresu

vyjednávání pomocí prostředníka

Student předloží videozáznam situace řešení konfliktu na pracovišti dle stanovených kriterií. 3kr.

Povinná četba

texty ke stažení na stránkách fakulty

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html