SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Project Management - YMR05VOLI
Title: Projektové řízení
Guaranteed by: Programme Management and Supervision (24-KRS)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/18, MC [HS]
Capacity: unknown / unlimited (20)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Old code: YMR05VOLI
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Petr Vrzáček
Teacher(s): Mgr. Petr Vrzáček
Annotation -
Last update: Bc. Lenka Lukešová (24.05.2011)
In this course, students learn how to write fundraising project proposals, they also learn how to apply logframe, set budgets and carry out risk analyses. Furthermore, they gain other practical skills needed for leading a project team.
Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Dina Novotná Obeidová (18.07.2008)

Témata výuky:

a) teorie a nejdůležitější pojmy:

projektový cyklus a jeho jednotlivé fáze, problém a jeho identifikace, logický rámec a jeho struktura, indikátory úspěchu, předpoklady úspěšnosti a analýza rizik, „mopping

up“ cvičení a další praktická cvičení ověřující kvalitu projektu, Ganttovo schéma, analýzy sociálních partnerů, finančních toků, gender a dopadů na životní prostředí.

b) cvičení a úkoly k dosažení dovedností:

Úkolem každého účastníka bude zpracovat jeden logický rámec a prezentovat jeho obsah.

 

Doporučená literatura:

Burke, R. (1999): Project Management – Planning & Control Techniques. Stratford Upon Avon: John Wiley & Sons

Field, M./ Keller, L. (1998): Project Management. London: The Open University

Němec, V. (2002): Projektový management. Praha: Grada

Rosenau, D. M. (2000) : Řízení projektů. Praha: Computer Press

Schifer, U. / Döbbel, R. (2001): MAPA – Project. A Practical Guide to Integrated Project Planning and Evaluation. Budapešť: Open Society Institute.

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html