SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Strategic Planning - YMR04PRZI
Title: Strategické plánování
Guaranteed by: Programme Management and Supervision (24-KRS)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/15, C [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Old code: YMR04PRZI
Note: can be fulfilled in the future
Guarantor: Mgr. Petr Vrzáček
Co-requisite : {Etika pomáhajících profesí staré}
Annotation -
Last update: Bc. Lenka Lukešová (24.05.2011)
Students gain the skills needed for strategic planning and management. Upon successful completion of this course, students are able to lead the team responsible for developing a strategic plan.
Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Andrea Blahovcová (02.09.2008)

Témata výuky:

e) teorie a nejdůležitější pojmy:

- strategie, strategické plánování

- fáze strategického plánování

- poslání, organizační mandát, vize

- analýza vnitřního a vnějšího prostředí organizace

- další analytické metody

- metody provedení analýzy vnitřního a vnějšího prostředí organizace

- role manažera v procesu tvorby strategického plánu

f) cvičení a úkoly k dosažení dovedností:

- k získání potřebných informací a dosažení základních dovedností budou používány především: přednášky, používány případové studie, rozebírány

výstupy skupinových prací, vedeny diskuse a bude používáno dalších metod. Zvláštní pozornost bude věnována kritickým místům procesu strategického

plánování, zejména pak:

- iniciaci tvorby strategického plánu a připravenosti organizace

- navržení procesu tvorby

- kvalitě výstupů jednotlivých fází strategického plánování

- roli manažera při řízení procesu strategického plánování

 Literatura:

·       Bárta, J (1997): Strategické plánování pro neziskové organizace. Praha: NROS.

·       Bruce, A. & Langdon, K. (2002): Strategické myšlení. Bratislava: Slováry.

·       Bryson, J. M. (1995): Strategic Planning for Public and Non-Profit Organizations, Jossey-Bass.

·       Drucker, P. F. (2002): To nejlepší z Druckera. Praha: Management press.

·       Drucker, P. F. (2000): Výzvy managementu pro 21.století. Praha: Management press.

·       Jirásek, A. J. (2002): Strategie, Umění podnikatelských vítězství, Professional publishing

·       Young, P. A.; Cooke, M. (2002): Managing and Implementing Decisions in Health Care. Bailliere Tindall.

 Literatura:

·       Bárta, J (1997): Strategické plánování pro neziskové organizace. Praha: NROS.

·       Bruce, A. & Langdon, K. (2002): Strategické myšlení. Bratislava: Slováry.

·       Bryson, J. M. (1995): Strategic Planning for Public and Non-Profit Organizations, Jossey-Bass.

·       Drucker, P. F. (2002): To nejlepší z Druckera. Praha: Management press.

·       Drucker, P. F. (2000): Výzvy managementu pro 21.století. Praha: Management press.

·       Jirásek, A. J. (2002): Strategie, Umění podnikatelských vítězství, Professional publishing

·       Young, P. A.; Cooke, M. (2002): Managing and Implementing Decisions in Health Care. Bailliere Tindall.

·       Bruce, A. & Langdon, K. (2002): Strategické myšlení. Bratislava: Slováry.

·       Bryson, J. M. (1995): Strategic Planning for Public and Non-Profit Organizations, Jossey-Bass.

·       Drucker, P. F. (2002): To nejlepší z Druckera. Praha: Management press.

·       Drucker, P. F. (2000): Výzvy managementu pro 21.století. Praha: Management press.

·       Jirásek, A. J. (2002): Strategie, Umění podnikatelských vítězství, Professional publishing

·       Young, P. A.; Cooke, M. (2002): Managing and Implementing Decisions in Health Care. Bailliere Tindall.

·       Bárta, J (1997): Strategické plánování pro neziskové organizace. Praha: NROS.

·       Bruce, A. & Langdon, K. (2002): Strategické myšlení. Bratislava: Slováry.

·       Bryson, J. M. (1995): Strategic Planning for Public and Non-Profit Organizations, Jossey-Bass.

·       Drucker, P. F. (2002): To nejlepší z Druckera. Praha: Management press.

·       Drucker, P. F. (2000): Výzvy managementu pro 21.století. Praha: Management press.

·       Jirásek, A. J. (2002): Strategie, Umění podnikatelských vítězství, Professional publishing

·       Young, P. A.; Cooke, M. (2002): Managing and Implementing Decisions in Health Care. Bailliere Tindall.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html