SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Practice in Management II. - YMR04PRBI
Title: Praxe řízení II.
Guaranteed by: Programme Management and Supervision (24-KRS)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/80, C [HS]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Old code: YMR01PRBI
Note: can be fulfilled in the future
Guarantor: Mgr. Dana Hradcová, Ph.D.
Mgr. Petr Vrzáček
Teacher(s): Mgr. Petr Vrzáček
Pre-requisite : YMR01PRBI
Is interchangeable with: YMR02PRBI
Annotation -
Last update: Bc. Lenka Lukešová (24.05.2011)
This follow-up seminar is intended to help students fulfill the objectives of their two-year internships. During the first year, the course aims at identifying an appropriate organisation for the internship, closing a contract, and at carrying out an organisational diagnostic.
Descriptors - Czech
Last update: Romana Pištěková (18.06.2014)

Témata a průběh praxe

  • Praxe probíhá přímo v sociálních nebo zdravotních organizacích a je zaměřena na řídící procesy.

Student realizuje Praxi I. a II. v průběhu dvou let studia dle kontraktu praxe, který uzavírá s organizací praxe v

průběhu prvního semestru. V kontraktu jsou definovány cíle praxe v každém ročníku, které na sebe postupně

navazují. Student na praxi zpracovává konkrétní úkoly vyplývající z výuky relevantních předmětů daného semestru

a to na základě zadání učitele. Průběh praxe je konzultován průběžně elektronicky i osobně s učitelem

individuálně a v rámci seminářů zejména k předmětům Diagnostika organizace a Teorie a praxe řízení organizací,

ale také výuky výzkumných metod aj.- předmět navazuje na většinu předmětů studia.

Smyslem praxe je umožnit studentům aplikovat a integrovat nově nabyté poznatky a dovedností z ostatních

odborných předmětů. Zároveň praxe pomáhá ve zkvalitňování řízení organizaci, ve které je prováděna.

Management organizace, která studenta na praxi přijímá, jej musí vnímat především jako odborníka na řízení a

tudíž i externího pracovníka, který je schopen identifikovat organizační problémy a následně pomoci s jejich

odstraňováním.

Cíle/výstupy:

  • umí podporovat a facilitovat proces rozvoje organizace dle dojednaného plánu a v souladu s posláním

organizace a s přihlédnutím k právům a potřebám uživatelů a efektivitě služby.

  • umí vyhodnotit změnu

Rozsah praxe II. roč.: celkem 80 hodin

Postup:

  • Výběr vhodné organizace a určení kontaktní osoby
  • Podpis kontraktu
  • Zpracování plánu provedení praxe a její provedení
  • Zhodnocení praxe
  • Zavedení změny v organizaci
  • Vyhodnocení

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Dina Novotná Obeidová (23.06.2008)

Požadavky pro získání kreditů za praxi "řízení"

ů za praxi "řízení"

Předpokladem pro získání zápočtu je vypracování požadovaných materiálů dle kontraktu praxe, které jsou vždy posuzovány současně v některém jiném předmětu (např. Diagnostika organizace).

Dalším požadavkem je odevzdání stručné a věcné Zprávy z praxe, v níž student vysvětlí:

a) jak probíhala jeho praxe v daném semestru

b) jak se dařilo v organizaci vyjednat a zrealizovat cíle praxe uvedené v kontraktu

c) co bylo obtížné

d) jaké zkušenosti student získal ze spolupráce s manažmentem organizace a pracovníky.

Student předloží rovněž vyjádření kontaktní osoby v organizaci, s níž byl uzavírán kontrakt o praxi.Zpráva obsahuje:

a) hodnocení spolupráce se studentem-co se dařilo,co by bylo vhodné změnit

b) zda praxe organizaci zatím něco přinesla

c) očekávání ohledně další spolupráce se studentem-s fakultou

Zhodnocení dosavadních zkušeností ve zprávě by mělo obsahovat i vyjádření organizace o možnostech pokračování spolupráce v příštím školním roce, příp. co by bylo potřeba udělat ze strany university, aby spolupráce pokračovala co nejlépe.

ředpokladem pro získání zápočtu je vypracování požadovaných materiálů dle kontraktu praxe, které jsou vždy posuzovány současně v některém jiném předmětu (např. Diagnostika organizace).

Dalším požadavkem je odevzdání stručné a věcné Zprávy z praxe, v níž student vysvětlí:

a) jak probíhala jeho praxe v daném semestru

b) jak se dařilo v organizaci vyjednat a zrealizovat cíle praxe uvedené v kontraktu

c) co bylo obtížné

d) jaké zkušenosti student získal ze spolupráce s manažmentem organizace a pracovníky.

Student předloží rovněž vyjádření kontaktní osoby v organizaci, s níž byl uzavírán kontrakt o praxi.Zpráva obsahuje:

a) hodnocení spolupráce se studentem-co se dařilo,co by bylo vhodné změnit

b) zda praxe organizaci zatím něco přinesla

c) očekávání ohledně další spolupráce se studentem-s fakultou

Zhodnocení dosavadních zkušeností ve zprávě by mělo obsahovat i vyjádření organizace o možnostech pokračování spolupráce v příštím školním roce, příp. co by bylo potřeba udělat ze strany university, aby spolupráce pokračovala co nejlépe.

čné a věcné Zprávy z praxe, v níž student vysvětlí:

a) jak probíhala jeho praxe v daném semestru

b) jak se dařilo v organizaci vyjednat a zrealizovat cíle praxe uvedené v kontraktu

c) co bylo obtížné

d) jaké zkušenosti student získal ze spolupráce s manažmentem organizace a pracovníky.

Student předloží rovněž vyjádření kontaktní osoby v organizaci, s níž byl uzavírán kontrakt o praxi.Zpráva obsahuje:

a) hodnocení spolupráce se studentem-co se dařilo,co by bylo vhodné změnit

b) zda praxe organizaci zatím něco přinesla

c) očekávání ohledně další spolupráce se studentem-s fakultou

Zhodnocení dosavadních zkušeností ve zprávě by mělo obsahovat i vyjádření organizace o možnostech pokračování spolupráce v příštím školním roce, příp. co by bylo potřeba udělat ze strany university, aby spolupráce pokračovala co nejlépe.

řilo v organizaci vyjednat a zrealizovat cíle praxe uvedené v kontraktu

c) co bylo obtížné

d) jaké zkušenosti student získal ze spolupráce s manažmentem organizace a pracovníky.

Student předloží rovněž vyjádření kontaktní osoby v organizaci, s níž byl uzavírán kontrakt o praxi.Zpráva obsahuje:

a) hodnocení spolupráce se studentem-co se dařilo,co by bylo vhodné změnit

b) zda praxe organizaci zatím něco přinesla

c) očekávání ohledně další spolupráce se studentem-s fakultou

Zhodnocení dosavadních zkušeností ve zprávě by mělo obsahovat i vyjádření organizace o možnostech pokračování spolupráce v příštím školním roce, příp. co by bylo potřeba udělat ze strany university, aby spolupráce pokračovala co nejlépe.

ředloží rovněž vyjádření kontaktní osoby v organizaci, s níž byl uzavírán kontrakt o praxi.Zpráva obsahuje:

a) hodnocení spolupráce se studentem-co se dařilo,co by bylo vhodné změnit

b) zda praxe organizaci zatím něco přinesla

c) očekávání ohledně další spolupráce se studentem-s fakultou

Zhodnocení dosavadních zkušeností ve zprávě by mělo obsahovat i vyjádření organizace o možnostech pokračování spolupráce v příštím školním roce, příp. co by bylo potřeba udělat ze strany university, aby spolupráce pokračovala co nejlépe.

řilo,co by bylo vhodné změnit

b) zda praxe organizaci zatím něco přinesla

c) očekávání ohledně další spolupráce se studentem-s fakultou

Zhodnocení dosavadních zkušeností ve zprávě by mělo obsahovat i vyjádření organizace o možnostech pokračování spolupráce v příštím školním roce, příp. co by bylo potřeba udělat ze strany university, aby spolupráce pokračovala co nejlépe.

ěco přinesla

c) očekávání ohledně další spolupráce se studentem-s fakultou

Zhodnocení dosavadních zkušeností ve zprávě by mělo obsahovat i vyjádření organizace o možnostech pokračování spolupráce v příštím školním roce, příp. co by bylo potřeba udělat ze strany university, aby spolupráce pokračovala co nejlépe.

čekávání ohledně další spolupráce se studentem-s fakultou

Zhodnocení dosavadních zkušeností ve zprávě by mělo obsahovat i vyjádření organizace o možnostech pokračování spolupráce v příštím školním roce, příp. co by bylo potřeba udělat ze strany university, aby spolupráce pokračovala co nejlépe.

ě by mělo obsahovat i vyjádření organizace o možnostech pokračování spolupráce v příštím školním roce, příp. co by bylo potřeba udělat ze strany university, aby spolupráce pokračovala co nejlépe.
Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Dina Novotná Obeidová (18.07.2008)

obsah výuky: student realizuje Praxi v průběhu dvou let studia dle kontraktu praxe, který uzavírá s organizací praxe v průběhu prvního semestru na celé dva roky.

V kontraktu jsou definovány cíle praxe v každém ročníku, které na sebe postupně navazují. Student na praxi zpracovává konkrétní úkoly vyplývající z výuky

relevantních předmětů daného semestru a to na základě zadání učitele. Průběh praxe je konzultován s učitelem v předmětech Seminář praxe - řízení, Konzultace

k praxi a v rámci seminářů k relevantním předmětů (např. Diagnostika organizace, Strategické plánování, Úloha manažera v řízení změny organizace). Předmět

navazuje na většinu předmětů studia.

Požadavky pro získání kreditů za praxi "řízení"

Předpokladem pro získání zápočtu je vypracování požadovaných materiálů dle kontraktu praxe, které jsou vždy posuzovány současně v některém jiném předmětu

(např. Diagnostika organizace).

Dalším požadavkem je odevzdání stručné a věcné Zprávy z praxe, v níž student vysvětlí:

a) jak probíhala jeho praxe v daném semestru

b) jak se dařilo v organizaci vyjednat a zrealizovat cíle praxe uvedené v kontraktu

c) co bylo obtížné

d) jaké zkušenosti student získal ze spolupráce s manažmentem organizace a pracovníky.

Student předloží rovněž vyjádření kontaktní osoby v organizaci, s níž byl uzavírán kontrakt o praxi.Zpráva obsahuje:

a) hodnocení spolupráce se studentem-co se dařilo,co by bylo vhodné změnit

b) zda praxe organizaci zatím něco přinesla

c) očekávání ohledně další spolupráce se studentem-s fakultou

Zhodnocení dosavadních zkušeností ve zprávě by mělo obsahovat i vyjádření

organizace o možnostech pokračování spolupráce v příštím školním roce, příp. co by

bylo potřeba udělat ze strany university, aby spolupráce pokračovala co nejlépe.

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html