SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Strategic Planning - Optional Assignment - YMR04HRZI
Title: Strategické plánování - volitelná práce
Guaranteed by: Programme Management and Supervision (24-KRS)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2020
Semester: both
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, MC [HS]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Old code: YMR04HRZI
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. Petr Vrzáček
Co-requisite : {Etika pomáhajících profesí staré}
Annotation -
Last update: Bc. Lenka Lukešová (31.08.2010)
This is a follow-up optional written assignment where the students prove their ability to apply theoretical knowledge gained in the course. Students are required to submit either an analysis of the organizational strategic plan (including the analysis of the strategic planning process), a strategic planning project, or part of the strategic plan.
Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Andrea Blahovcová (02.09.2008)

Informace k vol. práci:

Práce je pro studenta smysluplná - pokud možno se vztahuje k chodu organizace, kterou student zná, nebo ve

které přímo působí

Poznámka: Práce může mít i teoretický charakter. Pak by čtenáři měla pomoci  v  orientaci ve vybraném

tématu.

Práce je využitelná ve studentově praxi, má přehlednou strukturu, jednotný jazyk;  zvolená forma práce a její obsah nejsou v rozporu; obsahuje studentovy názory, ty vychází ze základní znalosti teorie;  rozsah práce je úměrný jejímu obsahu

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html