SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Systemic Management - YMR01PRZI
Title: Systémové řízení
Guaranteed by: Programme Management and Supervision (24-KRS)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2016
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/13, C [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Old code: YMR01PRZI
Note: can be fulfilled in the future
Guarantor: Mgr. Petr Vrzáček
Annotation -
Last update: Bc. Lenka Lukešová (24.05.2011)
This course aims to develop students' systematic problem-solving skills. Students learn how to not only define system vitality and systemic problems, but also to design, eventually to improve the existing systems, and to solve conflicts between the system and its surroundings.
Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Andrea Blahovcová (02.09.2008)

Témata výuky:

a) teorie a nejdůležitější pojmy:

- systém a jeho řízení

- systémová účelnost, stabilita, funkčnost a efektivita

- specifika uzavřených a otevřených systémů

- části systému a jejich funkce

- monitoring jakosti chodu systému

- kritická místa a metody prevence systémového selhání

b) cvičení a úkoly k dosažení dovedností:

- k získání potřebných informací a dosažení základních dovedností budou používány především: přednášky, používány případové studie, rozebírány

  výstupy skupinových prací, vedeny diskuse a bude používáno dalších metod. Zvláštní pozornost bude věnována kritickým místům procesu řízení změny,

   zejména pak:

- schopnosti identifikace povahy změny a navržení adekvátní reakce na změnu

- dále pak plánování metod vedoucích k eliminace odporu vůči změně

 

 

 

Doporučená literatura:

Černý, J. (2001): Základy teorie systémů. Praha: VŠE v Praze

Gladkij, I. (2003) : Management ve zdravotnictví. Brno: Computer Press

Gladkij, I. (2000): Úvod do zdravotní politiky, ekonomiky a sociologie zdravotnictví.Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého

Gunderson, L. H.; Holling, C.S. (2001): Panarchy: Understanding Transformations in Systems of Humans and Nature. Island Press

Holčík, J. (1995): Východiska tvorby a hodnocení zdravotnických systémů. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Jančarová, V.; Rosický, A.(1998).: Úvod do systémových věd.  Praha: VŠE v Praze

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html