SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Social psychology - research and application - YMPP003
Title: Sociální psychologie – výzkum a aplikace
Guaranteed by: Programme Theoretical and Research Psychology (24-TVP)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
Mgr. Bc. Barbora Šipošová, Ph.D.
Co-requisite : YMPP002
Incompatibility : YTVP003
Interchangeability : YTVP003
Is incompatible with: YTVP003
Is interchangeable with: YTVP003
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D. (19.09.2022)
Sociální psychologie je vědeckým studiem vlivu společnosti na chování, prožívání a uvažování člověka. Cílem předmětu je představení aktuálních výzkumných zjištění v jednotlivých tématech a jejich aplikace na každodenní zkušenost. Předpokládá se interaktivní charakter hodin a vlastní výzkumné rešerše studentů v tématech: Sociální percepce a kognice; Identita v sociálním kontextu; Postoje, přesvědčení a persuaze; Skupinové jevy; Prosociální a antisociální chování; Stereotypy, předsudky, diskriminace; Poslušnost a konformita; Emoce a motivace v sociální psychologii
Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D. (19.09.2022)
Povinná literatura:
HEWSTONE, M. & STROEBE, W. (2006). Sociální psychologie. Moderní učebnice sociální psychologie. Praha: Portál. ISBN 80-7367-092-5.
PENNINGTON, D. C., GILLEN, K., HILL, P. (1999). Social Psychology. Routledge, Taylor Francis Group, London. ISBN 13:978-0-340-5446-2.
PENNINGTON, D. C.. Social Cognition. London: Routledge. Taylor Francis Group, London 2012. eBook ISBN 9781134604777.

Doporučená literatura:
PENNINGTON, D. C. (2014). The social psychology of behaviour in small groups. Routledge, Taylor Francis
Group, London. eBook ISBN 9781317724612.
SLAMĚNÍK, I. (Ed). (2020 v tisku). Sociální psychologie, 3. vydání, Praha: Grada.
TAJFEL, H. (1981). Human groups and social categories: Studies in social psychology. CUP Archive. ISBN 0-521-22839-5.
ROSS, L., NISBETT, R. E. (2011). The person and the situation: Perspectives of social psychology. Pinter & Martin Publishers. ISBN 978-1-905177-44-8.
STROEBE, W. et al. (Ed.). (2012). The social psychology of intergroup conflict: Theory, research and
applications. Springer Science & Business Media. ISBN 978-3-642-52126-3.
Entry requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D. (19.09.2022)

Kurz je určen výhradně studujícím 1. ročníku studijního programu TVP, a není proto možné si jej zapsat po webu. 

Atestace předpokládá účast na cvičeních, přípravy aktualit a znalost témat sociální psychologie v rámci kolokviálního zkoušení. 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html