SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Oral History and Media in the Digital Age - YMO244
Title: Orální historie a média v digitálním věku
Guaranteed by: Programme Oral History and Contemporary History (24-KOHSD)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/10, MC [HS]
Capacity: unknown / 20 (20)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D.
Incompatibility : YMO093
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D. (08.02.2021)
Workshop zaměřený na zvládnutí technické stránky orálně-historického výzkumu v terénu a možnosti prezentace jeho výstupů v multimediální podobě. Hlavní pozornost bude věnována výběru vhodné techniky pro nahrávání (audiovizuální záznamová zařízení), její přípravě, řešení mimořádných situací v terénu (selhání techniky, nevyhovující podmínky apod.), zásadám zpracování pořízených dat, včetně transkripce, analýzy a archivačních postupů. Studenti budou také seznámeni s možností využití již existujících domácích i zahraničních orálně-historických sbírek v online prostoru.
Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Monika Picková (25.01.2022)

1. Seznámení s technikou a jejími parametry (technická zařízení a jejich specifika - diktafony, kamery, mobilní telefony)

2. Nahrávací technika během terénního výzkumu a její úskalí, včetně aktuálního legislativního rámce (GDPR, zákon č. 110/2019 Sb. apod.)

3. Možnosti zpracování audio-vizuálních záznamů (software, převod multimediálních formátů, možnosti komprimace dat)

4. Základní editace audio/video záznamů (praktické ukázky a doporučení)

5. Transkripce a analýza rozhovorů ve virtuálním prostoru

6. Orální historie na internetu (největší domácí i zahraniční orálně-historické sbírky a přístup k nim, tematické weby apod.)

7. Správa, archivace a zabezpečení dat pořízených v rámci výzkumu

8. Vyhledávání informací na internetu

 

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D. (08.02.2021)

Účast na výuce a zpracování vlastního multimediálního výstupu dle zadání vyučujícího.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html