SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Student Workshop in Oral History and Contemporary History - YMO233
Title: Studentský workshop v oboru orální historie a soudobé dějiny
Guaranteed by: Programme Oral History and Contemporary History (24-KOHSD)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:7/7, C [HS]
Capacity: unknown / unknown (10)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D.
Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D.
Incompatibility : YMO045
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D. (07.01.2021)
Cílem předmětu je podnítit a prakticky prohloubit zájem studujících o standardní způsob komunikace fungující uvnitř široké badatelské komunity, a to prostřednictvím účasti na odborné konferenci/workshopu. Studující budou prezentovat výsledky či průběh svého vlastního výzkumu, který realizují například pro svou diplomovou práci, a to před odborným publikem. Výjezdní kurz probíhá v blokové formě.
Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D. (25.10.2022)

Vystoupení studujících proběhnou v rámci orálně-historického workshopu na hradě Sovinec. S ohledem na charakter akce je workshop vhodný pro studující 2. a vyšších ročníků OHSD, případně vyšších ročníků jiných programů.

Předběžný termín konání: 7.–9. 6. 2023. Další podrobnosti budou zveřejněny na začátku letního semestru.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html