SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Diploma Seminar III. - YMO219
Title: Diplomový seminář III.
Guaranteed by: Programme Oral History and Contemporary History (24-KOHSD)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 8
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D.
Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D.
Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D.
Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D.
PhDr. Přemysl Houda, Ph.D.
PhDr. Mgr. Lenka Krátká, Ph.D.
doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Petr Wohlmuth, Ph.D.
Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D.
Incompatibility : YMO009
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D. (24.01.2022)
Diplomový seminář pokrývá celý proces tvorby diplomové práce a umožňuje studentům širší diskuzi o jimi zpracovávaném tématu v teoretické a metodologické rovině, což vhodným způsobem obohacuje samostatné konzultace s vedoucím práce. V rámci Diplomového semináře III. studenti prezentují zpracování výsledků svého výzkumu.
Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D. (24.01.2022)

1) konzultace s vedoucím práce (min. 1x za semestr)

2) odevzdání kapitoly či úryvku z textu přípravované diplomové práce v rozsahu 5 - 10 stran dle předchozí domluvy s vedoucím práce

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html