SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Diploma Seminar II. - YMO218
Title: Diplomový seminář II.
Guaranteed by: Programme Oral History and Contemporary History (24-KOHSD)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 8
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: can be fulfilled in the future
Guarantor: prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D.
Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D.
Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D.
Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D.
PhDr. Přemysl Houda, Ph.D.
PhDr. Mgr. Lenka Krátká, Ph.D.
doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Petr Wohlmuth, Ph.D.
Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D.
Incompatibility : YMO008
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D. (13.02.2019)
Diplomový seminář pokrývá celý proces tvorby diplomové práce a umožňuje studentům širší diskuzi o jimi zpracovávaném tématu v teoretické a metodologické rovině, což vhodným způsobem obohacuje samostatné konzultace s vedoucím práce. V rámci Diplomového semináře II. studenti prezentují průběh svého výzkumu.
Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Monika Picková (25.11.2022)

Předmět se uskuteční 17. 12. 2022 v místnosti č. 1.12. Výuka je společná pro obě formy studia.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D. (28.07.2022)

Podmínky atestace Diplomového semináře II. jsou totožné pro studující obou forem studia:

  • konzultace tématu s vedoucí/m práce (min. 1x za semestr)
  • účast na výuce dle rozvrhu a ústní prezentace průběhu výzkumu k diplomové práci. Zprávu z průběhu výzkumu (v rozsahu ideálně 3–5 normostran) či např. klíčový pramen (přepis rozhovoru, kus nahrávky, jiný pramen - v každém případě s komentářem) prosím pošlete nejpozději do 10. 12. 2022 Jiřímu Hlaváčkovi a Janě Wohlmuth Markupové (oběma společně) e-mailem.

Prominutí účasti je možné pouze na základě předchozí odůvodněné omluvy. Její relevanci posoudí vyučující, respektive garanti předmětu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html