SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Diploma Seminar I. - YMO215
Title: Diplomový seminář I.
Guaranteed by: Programme Oral History and Contemporary History (24-KOHSD)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 8
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D.
Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D.
Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D.
Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D.
PhDr. Přemysl Houda, Ph.D.
PhDr. Mgr. Lenka Krátká, Ph.D.
doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Petr Wohlmuth, Ph.D.
Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D.
Incompatibility : YMO007
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D. (13.02.2019)
Diplomový seminář pokrývá celý proces tvorby diplomové práce a umožňuje studentům širší diskuzi o jimi zpracovávaném tématu v teoretické a metodologické rovině, což vhodným způsobem obohacuje samostatné konzultace s vedoucím práce. V rámci Diplomového semináře I. jsou studenti seznámeni s obecnými nároky na diplomovou práci z oblasti orální historie a soudobých dějin a jsou s nimi diskutovány pracovní návrhy jejich diplomových projektů.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D. (26.01.2023)

Podmínky atestace Diplomového semináře I. jsou totožné pro studující obou forem studia:

  • zaslání předběžného projektu diplomové práce Jiřímu Hlaváčkovi a Janě Wohlmuth Markupové dle pokynů (obvykle týden před konáním výuky)
  • účast na výuce dle rozvrhu a prezentace zamýšleného tématu
  • výběr tématu a vedoucí/ho práce
  • konzultace tématu s vedoucí/m práce (min. 1x za semestr)
  • registrace diplomové práce do konce června příslušného semestru

Prominutí účasti je možné pouze na základě předchozí odůvodněné omluvy. Její relevanci posoudí vyučující, respektive garanti předmětu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html