SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Qualitative Research in Oral History - YMO036
Title: Kvalitativní výzkum v orální historii
Guaranteed by: Programme Oral History and Contemporary History (24-KOHSD)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (55)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D.
Is incompatible with: YMO207
Annotation -
Last update: Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D. (17.04.2013)
This course deals with the potential employment of qualitative research in the study of oral history. An introduction to a variety of research methods, the course focuses on data processing and analysis, and also academic presentation.
Syllabus -
Last update: Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D. (14.04.2013)

The aim of the course is introduce students the use of qualitative methods in oral history, present sub-research techniques and their applications in the field. The first part of the course focuses on the theoretical aspects of the research, especially on biography and memory. The second part focuses on the practical aspects of research on the subject of narrative strands, ie the dangers of misinterpretation, ethical aspects of interpretation and analysis, reliability, validity and generalization of the material obtained. Part of the course will also be devoted to students presenting research papers (articles, essays, publications, narrative sources) and discuss methodological issues.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D. (03.05.2020)

Studenti v prezenční formě studia:

1. Prezentace odborného článku / studie, který se tématicky vztahuje k obsahu kurzu (v délce 20 minut za využití powerpointu); TI, KDO NESTIHLI  PREZENTACI V RÁMCI VÝUKY PŘED COVID-19 ZPRACUJÍ POWERPOINT A ZAŠLOU NEJPOZDĚJI DO 1. 8. 2020 EMAILEM!

Články je možné vybírat z periodik jako je např. Biograf; Lidé a města; Dějiny - teorie - kritika; Oral History; Bios - Zeitschrift fur Biographieforschung, Oral History und Lebensverlaufsanalysen; International Journal of Oral History; Life Stories/Recits de Vie; International Yearbook of Oral History and Life Stories; Oral History Review; Qualitative Socilogy; Current Anthropology a další.

2. Pravidelná účast na kurzu (max. 2 neomluvené absence) - při další absenci je třeba doložit potvrzení od lékaře;

3. Esej v rozsahu 5 normostran na jedno z níže uvedených témat (s náležitým citačním aparátem) - termín odevzdání nejpozději do začátku zkouškového období v letním semestru (viz aktuální harmonogram akademického roku FHS UK);

4. Závěrečný test z probíráné látky (pro úspěšnou atestaci předmětu je třeba dosáhnout minimálně 6 bodů z 10). - PRO LETOŠNÍ SEMESTR JE TEST Z DŮVODU COVID-19 ZRUŠEN! PRO ÚSPĚŠNOU ATESTACI JE TŘEBA ODEVZDAT ESEJ V TERMÍNU DO 1. 8. 2020!

 

Studenti v distanční formě studia:

1. Účast na blokové výuce (Vokovice YFHS 1, neděle 4. 4. 2020, 9:30); neúčast na blokové výuce bez adekvátní omluvy (potrvzení od lékaře) je důvodem pro neudělení atestace předmětu (,,N"); NÁHRADNÍ TERMÍN VÝUKY Z DŮVODU COVID-19 STANOVEN NA NEDĚLI 21. 6. 2020 OD 9:30 (PŘEDPOKLÁDANÝ KONEC VE 12:20) V YFHS 2 NA VELESLAVÍNĚ - K DOPLNĚNÍ UČIVA VYUŽIJTE STUDIJNÍ MATERIÁLY NAHRANÉ V KURZU!

2. Esej  v rozsahu 10 normostran na jedno z následujících témat (s náležitým citačním aparátem) - termín odevzdání nejpozději do začátku zkouškového období v letním semestru (viz aktuální harmonogram akademického roku FHS UK); NOVÝ TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ JE 1. 8. 2020 !

3. Rešerše literatury k tématu eseje v rozsahu 15 článků či titulů (rešerše musí obsahovat kompletní bibliografické údaje titulu a minimálně jeden  odstavec textu ke každé referované knize či studii; rešerši připojte do jednoho souboru za esej!).

 

Témata pro úvahu / esej:

- Individuální a kolektivní paměť / identita ve výzkumu

- Pravda, pravdivost a její ověřování u (auto)biografických, narativních pramenů

- ,,Sdílená autorita" v orálně-historickém výzkumu

- Úloha interdisciplinarity při interpretaci narativních pramenů

- Terénní výzkum a etika v biografickém / orálně-historickém výzkumu

- Nová média: možnosti a meze archivace, digitalizace a re-interpretace narativních pramenů?

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html