SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Fieldwork - YMO0203
Title: Terénní praxe
Guaranteed by: Programme Oral History and Contemporary History (24-KOHSD)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 10
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/3, C [DS]
Capacity: unknown / unknown (50)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D.
Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D.
PhDr. Mgr. Lenka Krátká, Ph.D.
Is incompatible with: YMO212
Annotation -
Last update: Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D. (17.08.2020)
This course is designed for students to apply theoretical concepts and knowledge to social reality, and to show that they are capable of the complex task of field research. Students will receive all important information for attestation by email at the beginning of the semester.
Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Monika Picková (23.07.2021)

Plnění předmětu v akademickém roce 2021/22 a později: pokud potřebujete splnit tento předmět později ve studiu z důvodu posunutého plnění, přerušení studia či ISP, kontaktujte prosím před začátkem zkouškového období přímo daného vyučujícího stran vypsání termínu. Z důvodu přechodu na novou akreditaci, podle níž studují studující OHSD od ak. roku 2020/21, není již tento předmět rozvržen a případné termíny zkoušek nebudou vypisovány automaticky. Po domluvě je však samozřejmě možné předmět atestovat i později.

Všechny důležité informace k atestaci (včetně vzorových dokumentů a powerpointové prezentace) obdrží studenti emailem na začátku semestru.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html