SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Socio-economic Framework of Civil Society Organizations - YMNSEOS2
Title: Sociálně-ekonomický rámec organizací občanské společnosti
Guaranteed by: Programme Civil Society Studies (24-KSOS)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2023
Semester: both
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, STEX [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
Mgr. Karel Čada, Ph.D.
JUDr. Lenka Deverová
Annotation - Czech
Last update: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. (15.02.2022)
Státní závěrečná zkouška Sociálně-ekonomický rámec organizací občanské společnosti testuje znalosti, které se váží k literatuře, studijním textům a zákonům, jež jsou součástí charakteristik předmětů. Do státní zkoušky vstupují předměty: Financování organizací občanské společnosti, Sociální ekonomika a sociální podnikání, Právnické osoby v občanské společnosti, Sociologie managementu.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html