Economics and Law I. - YMN83P1P0
Title: Ekonomie a právo pro občanský sektor I.
Guaranteed by: Programme Civil Society Studies (24-KSOS)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2007
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Old code: MN83P1P0I
Interchangeability : YAMN3AEN1, YMN06PPZI, YMN83P1N0
Is pre-requisite for: YMN83P2P0, YMN83P3P0, YMN83P3S0, YMN83P3C0
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: JOSIFKO (09.01.2008)
Society is analysed as a product of the public sector (state), as the private sector (market) and as the civil sector (non-governmental and non-profit sector). Civil organisations are independent of the state and the market, and embrace diverse types of groups, associations, unions and societies. In the Czech Republic the civil sector comprises of organizations that are non-governmental, private, public-serving, self-governing, and having a voluntary, grass root nature. Civil sector organizations specialising in education, healthcare, social services, culture and leisure and recreation activities are the most numerous ones.
Syllabus - Czech
Last update: JOSIFKO (09.01.2008)

1/ Úvod do občanského sektoru

2/ Sociálně kulturní a ekonomický rámec pro českou občanskou společnost

Dobrovolnické a veřejně prospěšné aktivity součást naší kultury

Meziválečná spolková činnost, spolky za 1. republiky

3/ Politické, ekonomické a právní změny po roce 1989, obnova občanské společnosti

Ekonomické prostředí pro občanský sektor

Nadační investiční fond

4/ Veřejná ekonomie a veřejný sektor

Struktura národního hospodářství, bloky veřejného sektoru

Veřejný sektor

5/ Veřejné rozpočty, fiskální politika

Vztah státu k občanskému sektoru

Dotační politika státu

6/ - 7/ Reforma veřejné správy

8/ Legislativní a ekonomické prostředí po vstupu do EU

Rada vlády pro NNO a její výbory

9/ Nadační sektor

Grantování nadací

10/ Subjekty občanského sektoru: OS, OPS

11/ - 12/ Dobrovolnictví a český zákon o dobrovolnické službě


Literatura:

Peková, Pilný: Veřejná správa a finance veřejného sektoru.

Dohnalová, Anderle: Občanský sektor: Studie a souvislosti.

Dohnalová, Malina, Müller: Občanská společnost: Minulost současnost budoucnost.

Dohnalová: Antropologie občanské společnosti.

Ondrušek, Zelenáková: Čítanka pre pokročilé neziskové organizácie.

Kolektiv: Rozvoj územní veřejné správy v souvislosti se vstupem ČR do EU.

Kolektiv: Veřejná správa v České republice.

Janečková, Vaštíková: Marketing měst a obcí.

Hurytová: Grantování.

Frič: Dárcovství a dobrovolnictví v ČR.

Entry requirements -
Last update: JOSIFKO (09.01.2008)

Do not require