Selected topics of social policy and civil society (distance learning) - YMN307
Title: Vybraná témata sociální politiky a občanské společnosti (kombinovaná forma)
Guaranteed by: Programme Civil Society Studies (24-KSOS)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:4/4, MC [HT]
Capacity: 35 / unknown (35)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Jaromíra Kotíková
Teacher(s): Mgr. Jaromíra Kotíková
Interchangeability : YMN207
Is interchangeable with: YMN207
Examination dates   WS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Kristýna Macková (19.02.2019)
Anotace: Cílem předmětu je pochopení vztahu mezi občanskou společností a státem resp. jím nastavenou sociální politikou s využitím konkrétních příkladů z praxe. K pochopení uvedeného vztahu budou vybrány problematiky z oblastí, jakými jsou vzdělávání, trh práce či sociální služby. Absolventi předmětu budou společně s vyučujícím identifikovat jednak nedostatky nastavených systému a jednak prostor pro zapojení občanské společnosti. Témata: 1) Politika zaměstnanosti 2) Aktivní politika zaměstnanosti 3) Dlouhodobě nezaměstnané osoby 4) Zdravotně postižené osoby na trhu práce 5) Osoby po výkonu trestu na trhu práce 6) Rovnost příležitostí 7) Další vzdělávání v kontextu celoživotního učení 8) Další vzdělávání a role zaměstnavatelů 9) Sociální služby 10)Komunitní plánování 11) Financování sociálních služeb 12) Příspěvek na péči 13) Integrace cizinců
Syllabus - Czech
Last update: Kristýna Macková (22.11.2021)

Vyučující Mgr. Jaromíra Kotíková - jaromira.kotikova@gmail.com

* Povinná literatura:
KOTÍKOVÁ, J. Přehled opatření na úseku politiky zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ve vybraných zemích EU. Praha: VÚPSV 109 s. ISBN 978-80-7416-141-4.
HAVLÍKOVÁ, J. a kol. Odborný výkon sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách: role vstupního vzdělání a dalšího vzdělávání. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2018. 126 s. ISBN 978-80-7416-328-9.
MERTL, J., BAREŠ, P. Zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup zaměstnavatelů k těmto osobám. Praha: 42 s. ISBN 978-80-7416-323-4.
* Doporučená literatura:
KOTÍKOVÁ J., BEZDĚK, L. VRŠNÍK, Z. REMR, J. KOTRUSOVÁ, M. VYCHOVÁ, H. Zajištění koncepčního řešení v oblasti stimulace poptávky po dalším vzdělávání jednotlivců i podniků. Analyticko-koncepční studie. Praha: NUOV, 2012. 140 s.
HORA, O., SUCHANEC, M., HORÁKOVÁ, M., RÁKOCZYOVÁ, M., SIROVÁTKA, T. Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných. Praha: VÚPSV, v.v.i. - výzkumné centrum Brno, 2018. 151 s., ISBN 978-80-7416-336-4.
HUBÍKOVÁ, O. Case management zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech. �
Praha: VÚPSV, v.v.i., 2018. 101 s., ISBN 978-80-7416-334-0.