SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Thesis Preparation I. (Distance Learning) - YMN22DSI
Title: Diplomní seminář I. (kombinovaná forma)
Guaranteed by: Programme Civil Society Studies (24-KSOS)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/8, MC [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Is provided by: YMN22DI
Old code: YMN02PSLI
Note: can be fulfilled in the future
Guarantor: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
Interchangeability : YMN02DSI, YMN02PSLI, YMN025
Is pre-requisite for: YMN33DSII
Is interchangeable with: YMN02DSI
Annotation -
Last update: FEJFAPET (25.04.2014)
An advisory seminar for first-year students who are preparing for their master's thesis, the aim of which is to help students to identify the subject-matter of their thesis, and to design their thesis proposals.
Teaching methods - Czech
Last update: Kristýna Macková (04.03.2019)

1. Výuka: společný seminář

2. Individuální práce studenta

3. Konzultace se školitelem

 

Materiály a další informace ke kurzu v Moodle FHS UK

Termíny výuky v LS 2018/2019

8.3: 12:30-13:15, 22.3 od 9:30 (změna v rozvrhu) a 26.4.2019 (viz. rozvrh)

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová (15.02.2019)

Podmínky udělení atestu:

-       Docházka na 3 semináře

-       Domácí příprava: čtení předepsaných textů a vypracování 2 úkolů

-       Individuální práce při přípravě a psaní projektu DP.

Schválení DP

Časový harmonogram kurzu viz. sylabus Moodl 

 

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html