SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Empirical research on civil society: from theories to research problems - YMN222
Title: Empirický výzkum občanské společnosti: od teorií k výzkumným problémům
Guaranteed by: Programme Civil Society Studies (24-KSOS)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, MC [HT]
Capacity: unknown / 20 (20)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Alena Košák Felcmanová, M.A., Ph.D.
Teacher(s): Alena Košák Felcmanová, M.A., Ph.D.
doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Incompatibility : YMN310
Is incompatible with: YMN310
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. (31.01.2023)
Předmět se zaměřuje na nácvik formulace výzkumného problému s využitím teorie v sociálních vědách. Příklady teorií a empirických výzkumů budou z oblasti studií občanské společnosti a filantropie. Zaměříme se na teorie středního a malého dosahu. Předmět má seminární formu, je tedy založen na prezentování a diskusi v seminářích a na domácí přípravě formou rešerší a krátkých písemných podkladů. Předmět je vhodný pro studenty magisterských a doktorských studijních programů. Předmět má i svůj praktický cíl: vytvořit soubor pracovních podkladů pro studující a vyučující, kteří je využijí v diplomních seminářích. Studující budou mít v MS Teams prostor pro sdílení článků a textů, jejich komentování apod.
Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. (31.01.2023)

Empirický výzkum občanské společnosti: od teorií k výzkumným problémům

Seminář PVK; 4 kredity; zakončení: KZ

Tereza Pospíšilová, Alena Košák Felcmanová

LS 2022/23

 

Anotace

Předmět se zaměřuje na nácvik formulace výzkumného problému s využitím teorie v sociálních vědách. Příklady teorií a empirických výzkumů budou z oblasti studií občanské společnosti a filantropie. Zaměříme se na teorie středního a malého dosahu. Předmět má seminární formu, je tedy založen na prezentování a diskusi v seminářích a na domácí přípravě formou rešerší a krátkých písemných podkladů. Předmět je vhodný pro studenty magisterských a doktorských studijních programů. Předmět má i svůj praktický cíl: vytvořit soubor pracovních podkladů pro studenty a vyučující, kteří je využijí v diplomních seminářích. Studující budou mít v MS Teams prostor pro sdílení článků a textů, jejich komentování apod.

Atestace

Podmínkou atestace je aktivní účast na seminářích (alespoň 9 v prezenční formě) a příprava na semináře (rešerše literatury, 4 písemné podklady v rozsahu 2 stran), průběžná četba literatury. Atestace je na základě průběžného zapojení, nikoli až po ukončení semináře.

Témata:

·         Teorie ve výzkumu občanského sektoru: hlavní oblasti výzkumu a teorie

·         Organizace občanské společnosti jako poskytovatelé sociálních služeb (sociální znevýhodnění, bezdomovectví ad.)

·         Organizace občanské společnosti ve vzdělávání (obhajoba zájmů, poskytování služeb)

·         Firemní filantropie a CSR

·         Dobrovolnictví

Kombinované studium: Dva bloky, vždy 1-2 témata v jednom výukovém bloku.

Povinná literatura

Chenail, Ronald J. 1998. "Jak srovnat kvalitativní výzkum do latě", Biograf 15-16, s. 29-37.

Punch, K.F. 2008. Úspěšný návrh výzkumu. Praha: Portál. 

Nekola, M., Geissler, H., Mouralová, M. (eds.) 2011: Současné metodologické otázky veřejné politiky. Praha : Karolinum.

Doporučené zdroje pro rešerše (přes UKAŽ):

Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, https://journals.sagepub.com/home/nvs

Voluntas, https://www.springer.com/journal/11266

 

 

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. (31.01.2023)

Atestace je na základě průběžného zapojení. Podmínkou atestace je aktivní účast na seminářích (alespoň 9 v prezenční formě) a příprava na semináře (rešerše literatury, 4 písemné podklady v rozsahu 2 stran), průběžná četba literatury.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html