SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Philantropy a Volunteering - YMN11FID
Title: Filantropie a dobrovolnictví (kombinovaná forma)
Guaranteed by: Programme Civil Society Studies (24-KSOS)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:4/8, Ex [HS]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Old code: YMN22FID
Guarantor: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. (18.09.2023)
Filantropie je jeden z charakteristických zdrojů občanského sektoru. Předmět vymezuje pojmy filantropie, dar, dárcovství, nadace a dobrovolnictví. Filantropii si představíme jako historicky a kulturně situovaný fenomén, ale zaměřovat se budeme na filantropií v soudobé společnosti. Studenti se seznámí s teoriemi, které na pozadí různých vědních disciplín vysvětlují, proč se lidé chovají filantropicky. Pozornost je věnována také souvislostem mezi filantropií, solidaritou a nerovností a aktuálním otázkám elitní filantropie v demokracii.
Teaching methods - Czech
Last update: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. (17.09.2023)

Průběh výuky

Výuka probíhá především formou pravidelného samostudia a konzultací s vyučující. Prezentace k tématům výuky budou po týdnech zveřejňovány v Moodlu. Studující mají za úkol si každý týden přečíst povinnou literaturu a jako zpětnou vazbu si udělat neznámkovaný kvíz v Moodlu. V případě potíží s porozuměním literatury nebo kvízům stačí kontaktovat vyučující (nečekat na prezenční setkání); lze uspořádat ad hoc online společné konzultace v MS Teams, kde všechny otázky detailně probereme. Podporuji sdílení zkušeností s literaturou a tématy mezi účastníky kurzu v uzavřené sociální síti (např. diskusní fórum v MST nebo jiné sítě).

Dvakrát za semestr se setkáme na výukových blocích. Výukové bloky nemohou nahradit samostudium. Představíme si vybrané pojmy a typologie, budeme se věnovat společné diskusi referátů a rozboru vybraných teorií dárcovství  a dobrovolnictví.

Studijní opory jsou v Moodlu.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. (18.09.2023)

Atestace

Odevzdání 2 rozborů textů (data viz sylabus) a ústní zkouška (povinná literatura a obsah přednášek).

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. (17.09.2023)

viz dokument Sylabus v SIS (a též v Moodlue)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html