SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Thesis Preparation III. - YMN04DIII
Title: Diplomní seminář III.
Guaranteed by: Programme Civil Society Studies (24-KSOS)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 8
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/8, C [HS]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Pre-requisite : YMN03DII
Interchangeability : YMN44DIII
Is interchangeable with: YMN44DIII
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. (17.01.2022)
Anotace: Účelem Diplomního semináře III je vytvořit prostor pro reflektování výzkumného procesu a prezentování prvních výsledků diplomové práce. Diplomový seminář III navazuje na Diplomní seminář I a II, tj. přepokládá, že studenti již mají solidní konceptuální rámec a provádí sběr a analýzu dat (v případě teoretických prací mají již část DP zpracovanou). Účast na seminářích je povinná. Atestace: Podmínkou atestace je účast na seminářích a splnění dvou DÚ.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html