SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Philantropy and Volunteering - YMN02FID
Title: Filantropie a dobrovolnictví
Guaranteed by: Programme Civil Society Studies (24-KSOS)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:written
Hours per week, examination: summer s.:1/2, Ex [HT]
Capacity: 20 / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: doc. PhDr. Marek Skovajsa, M.A., Ph.D.
doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
doc. PhDr. Marek Skovajsa, M.A., Ph.D.
Interchangeability : YMN22FID
Is interchangeable with: YMN22FID
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. (01.02.2022)
Na filantropii pohlížíme jako na základ občanského sektoru, protože je jedním z jeho charakteristických zdrojů, ale dárcovství a dobrovolnictví jsou také součástí sociálních vazeb a organizací občanské společnosti. Předmět vymezuje pojmy filantropie, dar, dárcovství, nadace a dobrovolnictví. Filantropii si představíme jako historicky a kulturně situovaný fenomén, ale zaměřovat se budeme na filantropií v soudobé společnosti. Studenti se seznámí s teoriemi, které na pozadí různých vědních disciplín vysvětlují, proč se lidé chovají filantropicky. Pozornost je věnována také souvislostem mezi filantropií, solidaritou a nerovností a aktuálním otázkám elitní filantropie v demokratické společnosti.
Registration requirements - Czech
Last update: Kristýna Macková (23.08.2021)
Kurz je určen výhradně studujícím 1. ročníku studijního programu SOS, a není proto možné si jej zapsat po webu.
Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. (01.02.2022)

Atestace

Získání atestace je podmíněno splněním kvízů z literatury v Moodlu a splněním domácích úkolů (zadání písemného DÚ viz Moodle, u prezenční formy navíc referáty). Klasifikace za předmět vychází z písemného testu. Test v délce minimálně 60 minut bude mít otevřené otázky krátké (výčty, definice) i dlouhé (zamyšlení, porovnání, argumentace) z povinné literatury a obsahu přednášek. V případě, že epidemiologická situace nedovolí prezenční test, nahradí jej online ústní zkoušení. Minimální hranice pro absolvování testu je 60% bodů.

Průběh výuky

Výuka probíhá formou přednášek. V průběhu přednášky proběhne zpětná vazba na kvízy z Moodlu a u prezenční výuky navíc referáty. Na závěr studenti napíší návrh 2 otázek do závěrečného testu z obsahu přednášky, a ty odevzdají vyučující. V případě zhoršené epidemiologické situace se prezenční výuka přesouvá do prostředí MS Teams.

Termín písemného DÚ: 27. 4. 2022

Rozpis přednášek viz soubor v SIS. 

Povinná a doporučená literatury a další výukové materiály viz Moodle.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html