Archeological field research - YMKDE032
Title: Archeologický terénní výzkum
Guaranteed by: Programme History of Modern European Culture (24-EKDD)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/26, C [HS]
Extent per academic year: 26 [hours]
Capacity: unknown / unknown (10)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc.
Examination dates   SS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Karolína Šedivcová (13.01.2018)
Předmět studentům formou aktivní participace představuje terénní archeologický výzkum novověku a současnosti. Předmětem výzkumu je polní opevnění rakouské armády z roku 1759 v Nebesích u Aše. Projekt navazuje na interdisciplinární výzkum, který na lokalitě probíhal v letech 1980–1984.
Syllabus - Czech
Last update: prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc. (02.02.2021)

Kurz bude probíhat formou terénního archeologického výzkumu ve spolupráci FHS UK a Etnologický ústav AV ČR v Praze.

Lokalita: Strašice, přibližně 5km východně od Rokycan.

Předmět výzkumu: lesní pracoviště uhlíře (pálení dřevěného uhlí), z 1. poloviny 20. století

Termín: pravděpodobně prvé dva týdny v červenci

Další informace doplním formou hromadných e-mailů přihlášeným studentům v průběhu jara v návaznosti na vývoj epidemické situace.

 

* Povinná literatura:
Matoušek, V. 2010: Čechy krásné, Čechy mé. Proměny krajiny Čech v době industriální. Praha: Agentura Krigl. Kapitola věnovaná lesnictví.

Matoušek, V. - Blažková, T. 2015: Les a industrializace. Praha: Togga. Sborník studií.