SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Diploma Seminar II. - Research - YMGS515
Title: Diploma Seminar II. - Research
Guaranteed by: Programme Gender Studies (24-KGS)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: English
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: doc. PhDr. Blanka Knotková - Čapková, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Jana Dvořáčková, Ph.D.
Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D.
Ivy Ann Helman, M.A., Ph.D.
Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová, Ph.D.
doc. PhDr. Blanka Knotková - Čapková, Ph.D.
Mgr. Ĺubica Kobová, M.A., Ph.D.
Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D.
Dagmar Lorenz - Meyer, M.A., Ph.D.
Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
doc. Věra Sokolová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Kristýna Macková (22.02.2019)
Anotace Náplní diplomního semináře je metodologická příprava výzkumu a začátek samotného výzkumu projektu diplomové magisterské práce. Obsahem tohoto semináře je konzultace studujících s vedoucími či konzultanty svých projektů. Cílem kurzu je 1) pravidelný rozbor průběhu metodologické přípravy a výzkumu daného projektu, 2) kritická diskuse o procesu metodologických úskalí a procesu samotného empirického výzkumu diplomových prací. Práce v tomto semináři může probíhat také formou kolektivního čtení a vzájemné kritiky mezi studujícími pod odborným konzultantským dohledem. Tematické okruhy Vzhledem ke koncepci kurzu nejsou fixně určeny.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html