SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Gender in Theory and practice: Applied Gender Analysis - YMGS513
Title: Gender in Theory and Practice: Applied Gender Analysis
Guaranteed by: Programme Gender Studies (24-KGS)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (25)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: English
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: doc. Věra Sokolová, Ph.D.
Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
Teacher(s): Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
Class: Courses unavailable to incoming students
Annotation - Czech
Last update: Kristýna Macková (22.02.2019)
Anotace Cílem tohoto seminárního kurzu je hloubková analýza a diskuse aplikace genderových přístupů do praxe. Kurz představuje konkrétní příklady uplatňování genderové perspektivy v širokém spektru institucionálních, legislativních, administrativních, mediálních a kulturních možností a diskutuje její přednosti a limity. Důraz je kladen na aktivní práci samotných studujících při vyhledávání kontextů, v nichž se genderová analýza na odborné úrovni uplatňuje. Studenti jsou zodpovědní za přípravu témat k seminářům Součástí seminářů jsou i hostující prezentace expertů a expertek z profesionálních sfér, kteří budou se studující sdílet a kriticky diskutovat své zkušenosti s aplikací genderové perspektivy a implementací politiky rovných příležitostí v praxi. Tematické okruhy: Témata tohoto semináře nejsou pevně daná, ale mění se v závislosti na konkrétních oblastech zájmu studujících v daném kurzu a profesionálním profilu expertů a expertek, kteří se budou na předmětu v daném roce podílet.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html