SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Applied Gender Analysis - YMGS429
Title: Aplikovaná genderová analýza
Guaranteed by: Programme Gender Studies (24-KGS)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:combined
Hours per week, examination: winter s.:0/16, Ex [HS]
Capacity: unknown / unlimited (35)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Věra Sokolová, M.A., Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Jana Dvořáčková, Ph.D.
Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D.
Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Michaela Červenková (29.04.2022)
Kurz je zaměřený na praktické dovednosti a problémy (či překážky) spojené s vypracováním vlastního výzkumného projektu, specificky pak magisterské diplomové práce. Kurz představuje a diskutuje vybrané studentské projekty, buď vynikající, v nedávné době obhájené diplomové práce absolventek či absolventů magisterského programu Genderová studia nebo aktuálně rozpracované doktorandské výzkumné projekty a disertační práce studujících různých doktorských programů na FHS. Studující kurzu budou mít možnost seznámit se s úspěšně obhájenými pracemi a rozpracovanými výzkumy a diskutovat s jejich autorkami a autory nejen o tématech a procesech jejich výběru, zvolených teoretických východiscích, koncepci výzkumu a využívaných metodologiích, ale i o praktických otázkách spojených s přípravou projektu a prováděním výzkumu. V neposlední řadě budou mít studující příležitost diskutovat i problémy a překážky, které se ve vybraných výzkumných projektech či při psaní představovaných diplomových prací vyskytly či se mohou vyskytnout v realizaci jejich vlastních plánovaných výzkumů.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html