SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Diploma Seminar III. - Writing - YMGS216
Title: Diplomní seminář III. - psaní (kombinovaná forma)
Guaranteed by: Programme Gender Studies (24-KGS)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 8
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/20, C [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Guarantor: doc. Věra Sokolová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Jana Dvořáčková, Ph.D.
Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová, Ph.D.
doc. PhDr. Blanka Knotková - Čapková, Ph.D.
Mgr. Ĺubica Kobová, M.A., Ph.D.
Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D.
Dagmar Lorenz - Meyer, M.A., Ph.D.
Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
doc. Věra Sokolová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Kristýna Macková (27.02.2019)
Anotace Náplní závěrečného diplomního semináře, povinného ve čtvrtém semestru studia, je vlastní psaní diplomové magisterské práce. Obsahem tohoto semináře je pravidelné setkávání studujících, kteří již písemně zpracovávají své výzkumy a dokončují diplomovou práci, s vedoucími či konzultanty svých projektů. Cílem kurzu je pravidelný rozbor průběhu psaní práce na individuální bázi mezi jednotlivými studujícími a jejich konzultanty. Kritická diskuse o procesu psaní a obsahu diplomových prací, může probíhat také formou kolektivního čtení a vzájemné kritiky mezi studujícími pod odborným konzultantským dohledem. Tematické okruhy Vzhledem ke koncepci kurzu nejsou fixně určeny.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html