SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Gender in theory and practice: Applied gender analysis - YMGS113
Title: Gender v teorii a praxi: aplikovaná genderová analýza
Guaranteed by: Programme Gender Studies (24-KGS)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/12, C [HS]
Capacity: unknown / unknown (25)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: doc. Věra Sokolová, Ph.D.
Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
Teacher(s): Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Kristýna Macková (22.02.2019)
Anotace Cílem tohoto seminárního kurzu je hloubková analýza a diskuse aplikace genderových přístupů do praxe. Kurz představuje konkrétní příklady uplatňování genderové perspektivy v širokém spektru institucionálních, legislativních, administrativních, mediálních a kulturních možností a diskutuje její přednosti a limity. Důraz je kladen na aktivní práci samotných studujících při vyhledávání kontextů, v nichž se genderová analýza na odborné úrovni uplatňuje. Studenti jsou zodpovědní za přípravu témat k seminářům Součástí seminářů jsou i hostující prezentace expertů a expertek z profesionálních sfér, kteří budou se studující sdílet a kriticky diskutovat své zkušenosti s aplikací genderové perspektivy a implementací politiky rovných příležitostí v praxi. Tematické okruhy: Témata tohoto semináře nejsou pevně daná, ale mění se v závislosti na konkrétních oblastech zájmu studujících v daném kurzu a profesionálním profilu expertů a expertek, kteří se budou na předmětu v daném roce podílet.
Descriptors - Czech
Last update: Mgr. Tatiana Chavalková Badurová (22.01.2021)

Povinný kurz 4. semestru studia programu Genderová studia.

Syllabus - Czech
Last update: Kristýna Macková (27.02.2019)
Povinná:

JARKOVSKÁ, L., LIŠKOVÁ, K., ŠMÍDOVÁ, I. a kol. S genderem na trh. Rozhodování o dalším vzdělání patnáctiletých. Praha: Sociologické nakladatelství. 2010. ISBN 978-80-7419-030-8.

RADTKE, H.L., STAM, H.J. (eds.) Power/Gender: Social Relations in Theory and Practice. New York: Sage. 1994. ISBN 1446234487

Doporučená:

VERLOO, M. (ed.) Varieties of Opposition to Gender Equality in Europe (Gender and Comparative Politics). London: Routledge. 2018. ISBN 9781138649613.

PFISTER, G., Mari Kristin SISJORD, M. K. (eds.) Gender and sport: changes and challenges. Münster: Waxmann. 2013. ISBN 978-3-8309-2873-7.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html