SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Methodology in Social Sciences - YMGS103
Title: Metodologie v sociálních vědách
Guaranteed by: Programme Gender Studies (24-KGS)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:written
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: doc. Věra Sokolová, Ph.D.
Teacher(s): Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
Incompatibility : YMGS503
Interchangeability : YMGS503
Is incompatible with: YMGS503
Is interchangeable with: YMGS503
Annotation - Czech
Last update: Kristýna Macková (22.02.2019)
Anotace Náplní práce badatelek a badatelů je odhalovat řád v chaosu, kterému říkáme svět, a úlohou vědeckých metod je umožňovat toto odhalování. Jejich znalost je zásadní pro informovanou interpretaci výsledků vědeckých výzkumů i pro realizaci vlastních vědeckých výzkumů. Cílem kurzu je představit studentkám a studentům metodologii a metody využívané v sociálněvědním výzkumu, seznámit je s feministickými přístupy k jejich využívání. Tematické okruhy 1. Proč studovat metodologii a metody? Feministické metodologie: výzvy a volby 2. Role kvantitativních a kvalitativních metod ve feministické tradici 3. Výzkumy vycházející z rozhovorů 4. Terénní výzkumy/etnografie 5. Dotazníková šetření a další statistické výzkumy 6. Obsahové analýzy a výzkumy využívající existující materiály 7. Diskurzivní a sémiotická analýza 8. Orální historie 9. Akční výzkumy a případové studie 10. Výzkumy založené na experimentech 11. Výzkumy využívající více metod a mezikulturní výzkumy 12. Vybrané problémy týkající se analýzy kvalitativních materiálů 13. Plánování a design výzkumu 14. Originální feministické metody, závěrečná reflexe probrané látky
Descriptors - Czech
Last update: Mgr. Tatiana Chavalková Badurová (10.09.2020)

Povinný předmět studijního programu Genderová studia. Zápis možný pouze pro domovské studující - provádí jej tajemnice programu.

This is a mandatory course of the Gender Studies study programme. Only students of the programme can attend it - registration is administered by the Secretary.

Syllabus - Czech
Last update: Kristýna Macková (22.02.2019)
Povinná:

REINHARZ, S. Feminist Methods in Social Research. Oxford: Oxford University Press, 1992. ISBN 0-19-507385-1. Vybrané kapitoly.

RAMAZONGLU, C., HOLLAND, J. Feminist Methodology: Challenges and Choices. London: SAGE Publications, 2002. ISBN 0-7619-5122-9. Vybrané kapitoly.

NAPLES, N.A. Feminism and Method: Ethnography, Discourse Analysis, and Activist Research. New York: Routledge, 2003. ISBN 0-415-94448-1. Vybrané kapitoly.

HEND, J. Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-040-2. Vybrané kapitoly.

COFFEY, A., ATKINSON, P. Making Sense of Qualitative Data. London: SAGE Publications, 1996. ISBN 0-8039-7053-6. Vybrané kapitoly.

Doporučená:

STRAUSS, A., CORBINOVÁ, J. Základy kvalitativního výzkumu. Brno: Sdružení Podané ruce, 1999. ISBN 80-85834-60-X.

FLICK, U. An Introduction to Qualitative Research. London: SAGE Publications, 2002. ISBN 0-7619-7435-0. Vybrané kapitoly.

WODAK, R., MEYER, M. (eds.) Methods of Critical Discourse Analysis. London: SAGE Publications, 2001. ISBN 0-7619-6153-4. Vybrané kapitoly.

LETHERBY, G. Feminist Research in Theory and Practice. Philadelphia: Open University Press, 2003. ISBN 0-335-20028-1. Vybrané kapitoly.

SPRAGUE, J. Feminist Methodologies for Critical Researchers. Lanham: Rowman & Littlefield, 2016. ISBN 9781442218727. Vybrané kapitoly.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html