SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Thesis Preparation III. - YMG114
Title: Diplomní seminář III.
Guaranteed by: Programme Gender Studies (24-KGS)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2019
Semester: both
E-Credits: 8
Examination process:
Hours per week, examination: 0/4, Ex [HT]
Capacity: winter:unknown / unlimited (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Old code: YMG55PSLI
Note: can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. Věra Sokolová, M.A., Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Jana Dvořáčková, Ph.D.
Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová, Ph.D.
doc. PhDr. Blanka Knotková - Čapková, Ph.D.
Mgr. Ĺubica Kobová, M.A., Ph.D.
Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D.
Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
doc. Věra Sokolová, M.A., Ph.D.
Annotation -
Last update: Mgr. Lucie Jenovéfa Jenšík Sinanovičová (15.04.2014)
This seminar is designed for those students who are completing their master's thesis.
Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Lucie Jenovéfa Jenšík Sinanovičová (15.04.2014)

Stručná anotace předmětu:

Náplní závěrečného diplomního semináře, povinného ve čtvrtém semestru studia, je vlastní psaní diplomové magisterské práce. Obsahem tohoto semináře je pravidelné setkávání studujících, kteří již písemně zpracovávají své výzkumy a dokončují diplomovou práci, s vedoucími či konzultanty svých projektů. Cílem kurzu je pravidelný rozbor průběhu psaní práce na individuální bázi mezi jednotlivými studujícími a jejich konzultanty. Kritická diskuse o procesu psaní a obsahu diplomových prací, může probíhat také formou kolektivního čtení a vzájemné kritiky mezi studujícími pod odborným konzultantským dohledem.

Tématické okruhy:

Vzhledem ke koncepci kurzu nejsou fixně určeny.

Doporučená literatura:

Není relevantní v rámci tohoto kurzu.

Entry requirements - Czech
Last update: Mgr. Lucie Jenovéfa Jenšík Sinanovičová (15.04.2014)

Kurz je povinný ve čtvrtém semestru studia.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html