SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Hegel Seminar - YMFI506
Title: Hegelovský seminář
Guaranteed by: Department of Philosophy in the context of humanities (24-FI)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2019
Semester: both
E-Credits: 2
Examination process:
Hours per week, examination: 0/2 MC [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unlimited (15)
summer:unknown / unknown (15)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.
Mgr. Martin Vrabec, Ph.D.
Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.
Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D.
Mgr. Martin Vrabec, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Richard Davídek (01.07.2019)
Seminář bude seznamovat se základním smyslem a povahou Hegelovy filosofie. Východiskem bude Hegelova Logika (Wissenschaft der Logik I., II.), jež bude chápána jako místo, jež usebírá smysl Hegelova systému. Seminář bude proto formou přednášek i postupné četby (jak bude vyžadovat téma) seznamovat jak s Logikou samou, tak s tématy Hegelovy „reálné“ filosofie (dle Encyklopedie a Fenomenologie ducha), jež příslušným ontologickým základům náleží.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Richard Davídek (01.07.2019)

Podmínkou získání závěrečné atestace je průběžná práce na hodinách.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html