SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
What Does It Mean "to Think" - YMFI505
Title: Co znamená myslet - seminář k Heideggerovým pozdním přednáškám „Was heisst Denken?“
Guaranteed by: Programme Philosophy in the context of humanities (24-FI)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2023
Semester: both
E-Credits: 2
Examination process:
Hours per week, examination: 0/2, MC [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (15)
summer:unknown / unknown (15)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.
doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.
Co-requisite : {The course under this code is intended for MA level students. BA students interested in this course need to enrol the BA level code that begins with "YB".}
Incompatibility : YBFC124
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Richard Davídek (01.07.2019)
V semináři budeme postupně číst, vykládat a komentovat stejnojmenný Heideggerův přednáškový cyklus ze zimního semestru 1951/52 s cílem pochopit specifika Heideggerovou pozdní filosofií koncipovaného myšlení (Denken), tzn. toho způsobu filosofické tematizace, který již není zatížen metafysickými předpoklady. Opírat se budeme o doposud nevydaný český překlad Ivana Chvatíka a Petra Fischera a o německý originál.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html