Political Philosophy - YMFH100
Title: Politická filosofie
Guaranteed by: Programme Philosophy in the context of humanities (24-FI)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:combined
Hours per week, examination: summer s.:0/2, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (10)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Milan Hanyš, Ph.D.
Incompatibility : YBFA001, YMFA34
Is incompatible with: YMFA34
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Předmět má charakter historicky vedeného úvodu do politické filosofie. Studenti budou formou přednášek seznámeni s vývojem antického politického myšlení a nejvýznamnějšími texty a koncepty od řeckých sofistů, přes klasické texty Platóna a Aristotela po Cicerona. Témata: 1. Co je politická filosofie (antická a moderní politická filosofie, rozdíl politologie a politické filosofie). 2. Hérodotos, sofistika a řecká tragédie. 3. Sókratés (Obrana Sókrata, Kritón). 4. Platón: Ústava, kniha I. 5. Platón: Ústava, kniha II. 6. Platón: Ústava, kniha IV. 7. Platón: Ústava, kniha V, VII, VIII. 8. Platón: Zákony. 9. Aristotelés: Politika I. 10. Aristotelés: Politika III. 11. Aristotelés: Etika Nikomachova V. 12. Cicero: O povinnostech. 13. Cicero: O věcech veřejných.
Last update: Chavalková Badurová Tatiana, Mgr. (17.12.2020)