SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Hume and Kant on Morality - YMFH033
Title: Hume a Kant o morálce
Guaranteed by: Programme Philosophy in the context of humanities (24-FI)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, MC [HT]
Capacity: unknown / 6 (6)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Martin Vrabec, Ph.D.
Mgr. Hynek Janoušek, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Hynek Janoušek, Ph.D.
Mgr. Martin Vrabec, Ph.D.
Co-requisite : {The course under this code is intended for MA level students. BA students interested in this course need to enrol the BA level code that begins with "YB".}
Incompatibility : YBFC251
Is incompatible with: YBFC251
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Martin Vrabec, Ph.D. (27.09.2023)
Záměrem kurzu je představit a vzájemně porovnat Humeovu a Kantovu představu o základech a konkrétních podobách morálky.
Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Martin Vrabec, Ph.D. (27.09.2023)

Povinná literatura

 

Hume, D., Pojednání o lidské přirozenosti. Kniha 2. Vášně, přel. H. Janoušek, Togga 2009. Vybrané pasáže

Hume, D., Pojednání o lidské přirozenosti. Kniha 3. Morálka, přel. H. Janoušek, Togga 2022. Vybrané pasáže.

Kant, I., Základy metafyziky mravů, přel. L. Menzel, OIKOYMENH 2014. Vybrané pasáže.

Kant, I., Kritika praktického rozumu, přel. J, Loužil, Svoboda 1996. Vybrané pasáže.

Kant. I., Metaphysik der Sitten nebo angl. překlad The Metaphysics of Morals, přel. M. Gregor, Cambridge 1991. Vybrané pasáže.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Martin Vrabec, Ph.D. (04.10.2023)

Kurz je atestován formou klauzurní práce, při níž bude úkolem vyložit vybrané úryvky z povinné literatury (tyto úryvky budou součástí handoutů, které mají studující k dispozici).

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html