SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Political Philosophy - YMFA34
Title: Politická filosofie
Guaranteed by: Programme Anthropological studies (24-KOA)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:oral
Hours per week, examination: summer s.:2/0, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (20)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Milan Hanyš, Ph.D.
Incompatibility : YMFH100
Is incompatible with: YMFH100
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Předmět má charakter historicky vedeného úvodu do politické filosofie. V LS od Thomase Hobbese po filosofii 20. století. Kurz je nutné si zaregistrovat v Moodlu: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=9505 Atestace je dvoustupňová: test+písemná práce Pro studující všech forem studia je platná následující povinná literatura: SKOVAJSA, M., "Politika a filosofie: Úvod do politické filosofie", in: Novák, M. (ed.), Úvod do studia politiky. Praha: Slon, 2011, s. 76-125. HOBBES, T. "O občanu", in: Hobbes, Výbor z díla. Praha: Svoboda, 1988, s. 86-156. Alternativně místo spisu O občanu je možné přečíst z Leviathana (Praha: OIKOYMENH 2009) kapitoly 13-14, 17-21, s. 87-100, 117-155. ROUSSEAU, J.-J., O společenské smlouvě, kniha I., přel. J. Veselá (Praha 1949; reprint 2002), s. 11-33. MARX, Karl, ENGELS, Friedrich, Manifest komunistické strany (dostupné online: https://www.marxists.org/cestina/marx-engels/1848/manifest/ch01.htm) MILL, J. S., "O svobodě", in: Mill, J. S., Vybrané spisy o etice, společnosti a politice II, Praha: OIKOYMENH, 2018, s. 7-124. ARENDTOVÁ, H., "Myšlení a úvahy o morálce" Reflexe (1998) 19, s. 1-26. ARENDTOVÁ, H. "Pravda a politika", in: Arendtová, H., Mezi minulostí a budoucností, Brno: CDK 2002, s. 197-232 (nebo vydání Praha: OIKOYMENH 2018, s. 229-269). Doporučená literatura: WOLIN, Sheldon. Politics and Vision. Continuity and Innovation in Western Political Thought. Princeton & Oxford 2016. Robertson, Ritchie. The Enlightenment. The Pursuit of Happiness 1680-1790. Harper Collins, 2021. BERLIN, I. "Dva pojmy svobody", in: Berlin, I., Čtyři eseje o svobodě, Praha: Prostor, 1999, s. 213-280. CONSTANT, B., "O svobodě u starých Řeků a Římanů ve srovnání se svobodou v moderní době" in: Constant, B. O dobyvačnosti a uzurpaci. Přel. R. Ostrá. Praha: CDK, 2012, s. 157-177. ARENDTOVÁ, H. "Pravda a politika", in: Arendtová, H., Mezi minulostí a budoucností, Brno: CDK 2002, s. 197-232 (nebo vydání Praha: OIKOYMENH 2018, s. 229-269). WOLLSTONECRAFT, M., "Obhajoba ženských práv", in L. Oates-Indruchová (Ed.), Dívčí válka s ideologií: klasické texty angloamerického feministického myšlení. Praha: SLON, 1998, s. 20–26.
Last update: Hanyš Milan, Mgr., Ph.D. (28.04.2022)
Requirements to the exam - Czech

Dvoustupňová atestace: 1. znalostní test; 2. písemná práce

Kurz je nutné si zaregistrovat v Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=10145

Last update: Hanyš Milan, Mgr., Ph.D. (19.10.2021)
Syllabus - Czech

Povinná literatura:

 1. SKOVAJSA, M., "Politika a filosofie: Úvod do politické filosofie", in: Novák, M. (ed.), Úvod do studia politiky. Praha: Slon, 2011, s. 76-125.
 2. HOBBES, T. "O občanu", in: Hobbes, Výbor z díla. Praha: Svoboda, 1988, s. 86-156.
  Alternativně místo spisu O občanu je možné přečíst z Leviathana (Praha: OIKOYMENH 2009) kapitoly 13-14, 17-21, s. 87-100, 117-155.
 3. ROUSSEAU, J.-J., O společenské smlouvě, kniha I., přel. J. Veselá (Praha 1949; reprint 2002), s. 11-33.
 4. MARX, Karl, ENGELS, Friedrich, Manifest komunistické strany (dostupné online: https://www.marxists.org/cestina/marx-engels/1848/manifest/ch01.htm)
 5. MILL, J. S., "O svobodě", in: Mill, J. S., Vybrané spisy o etice, společnosti a politice II, Praha: OIKOYMENH, 2018, s. 7-124.
 6. ARENDTOVÁ, H., "Myšlení a úvahy o morálce" Reflexe (1998) 19, s. 1-26.
 7. ARENDTOVÁ, H. "Pravda a politika", in: Arendtová, H., Mezi minulostí a budoucností, Brno: CDK 2002, s. 197-232 (nebo vydání Praha: OIKOYMENH 2018, s. 229-269).

Doporučená literatura:

 • WOLIN, Sheldon. Politics and Vision. Continuity and Innovation in Western Political Thought. Princeton & Oxford 2016.
 • Robertson, Ritchie. The Enlightenment. The Pursuit of Happiness 1680-1790. Harper Collins, 2021.
 • BERLIN, I. "Dva pojmy svobody", in: Berlin, I., Čtyři eseje o svobodě, Praha: Prostor, 1999, s. 213-280.
 • CONSTANT, B., "O svobodě u starých Řeků a Římanů ve srovnání se svobodou v moderní době" in: Constant, B. O dobyvačnosti a uzurpaci. Přel. R. Ostrá. Praha: CDK, 2012, s. 157-177.
 • ARENDTOVÁ, H. "Pravda a politika", in: Arendtová, H., Mezi minulostí a budoucností, Brno: CDK 2002, s. 197-232 (nebo vydání Praha: OIKOYMENH 2018, s. 229-269).
 • WOLLSTONECRAFT, M., "Obhajoba ženských práv", in L. Oates-Indruchová (Ed.), Dívčí válka s ideologií: klasické texty angloamerického feministického myšlení. Praha: SLON, 1998, s. 20–26.


* Studijní opora:
Naskenované texty a prameny k jednotlivým tématům k dispozici v Moodlu: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=9505.

Last update: Hanyš Milan, Mgr., Ph.D. (31.05.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html