SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Philosophical Anthropology I. (Modern Era) - YMFA1LS2
Title: Filosofická antropologie I. (Novověk)
Guaranteed by: Programme Anthropological studies (24-KOA)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:combined
Hours per week, examination: summer s.:2/0, MC [HT]
Capacity: 10 / unknown (10)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.
Teacher(s): Mgr. Richard Zika, Ph.D.
Incompatibility : YMFH006
Is incompatible with: YMFH006
Annotation - Czech
Seminář sleduje pojetí člověka ve vybraných koncepcích novověké filosofie - Descartes, Hobbes, Leibniz, Kant. Odkaz na kanál: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ada001382dab14ce5a1f6a42f99d48153%40thread.tacv2/Obecn%25C3%25A9?groupId=1a1c2b89-acb5-4ff1-8c6b-70fb225cf40c&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2
Last update: Zika Richard, Mgr., Ph.D. (16.02.2021)
Registration requirements - Czech

Kurz je určen výhradně studujícím 1. ročníku studijního programu Antropologická studia, a není proto možné si jej zapsat po webu.

Last update: Potoček Jan, Mgr. (09.05.2021)
Teaching methods - Czech

Výuka bude probíhat buď v prostředí MS Teams, nebo prezenčně (viz syl.).

Last update: Zika Richard, Mgr., Ph.D. (03.02.2021)
Requirements to the exam - Czech

Přezkoušení (prezenční nebo distanční) ze dvou domluvených textů novověké filosofické tradice.

Last update: Zika Richard, Mgr., Ph.D. (03.02.2021)
Syllabus - Czech

Témata:
1. Descartes - duch a tělo (první filosofie)
2. Descartes - časovost (prozatímní morálka)
3. Descartes - koncepce vášní
4. Hobbes - živočich rozumný (Leviathan, O občanu)
5. Leibniz - člověk jako vyšší monáda
6. Leibniz - člověk jako vyšší monáda II
7. Kant - personalitas transcendentalis
8. Kant - personalitas moralis
9. Kant - člověk jako smyslově rozumová bytost v Antropologii
10. Kant - idea všeobecných dějin
11. Kant - reflexe o válce (in: Kritika soudnosti)
12. Kant - osvícenství

 

V případě distančních seminářů probíhá výuka na MS Teams, semináře prezenční výuky budou rovněž zprostředkovány i na MS Teams (pokud to technické prostředky umožní).

Last update: Zika Richard, Mgr., Ph.D. (16.02.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html