SubjectsSubjects(version: 843)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Development of City and Countryside - YME13EH03
Title in English: Vývoj krajiny města a neměsta
Guaranteed by: Department of Social and Cultural Ecology (24-KSKE)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2017
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc.
Teacher(s): prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc.
Is pre-requisite for: YME13SZ11
In complex pre-requisite: YME13SZ10
Annotation -
Last update: Mgr. et Mgr. Arnošt Novák, Ph.D. (29.08.2012)
The course is a follow-up to the “Man and nature in the industrial epoch; the origins and early development of a new quality of interaction between man and man’s natural environment in the era of capitalism”. Students will be introduced into selected aspects of transformed relations between man and man’s (natural) environment and see how the bases of today’s post-modern civilization were formed.
Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Martina Suchá (26.03.2015)
Základní osnova kurzu:

1. Město a neměsto. Diskuse k základním pojmům.

2. Vývoj měst ve starověku.

3. Vývoj měst ve středověku.

4. Vývoj měst v raném novověku.

5. Kulturně historický rámec formování moderního města: modernizačních procesů, industrializace, průmyslová revoluce, politický a demografický vývoj.

6. Praha. Vznik a vývoj průmyslových předměstí.

7. Vývoj městské dopravy.

8. Vývoj forem bydlení nižší, střední a vyšší třídy.

9. Vodovody, kanalizace, plynofikace, elektrifikace.

10. Nemocnice, sociální ústavy, hřbitovy, věznice.

11. Městská zeleň, muzea, divadla, sportoviště.

12. Urbanizace příměstské venkovské krajiny. Příměstské a venkovské letní vily, villegiatury a letoviska.

13. Urbanizace vzdálenější venkovské krajiny. Městská kolonizace horských oblastí. Turistické cesty, chaty, ubytovny, rozhledny

Povinná literatura:

BÉLINA, Pavel a kol. Dějiny Prahy II. 1. vyd. Praha ‒ Litomyšl: Paseka, 1998. ISBN 80-7185-143-4.

FEJTOVÁ, Olga ‒ LEDVINKA, Václav ‒ PEŠEK, Jiří (eds.). Město a voda. Praha město u vody. 1. vyd. Praha: Scriptorium, 2005. 580 s. ISBN 80-86197-67-0.

HORSKÁ, Pavla ‒ MAUR, Eduard ‒ MUSIL, Jiří. Zrod velkoměsta. 1. vyd. Praha - Litomyšl: Paseka, 2002. ISBN: 80-7185-409-3.

KLADIWA, Pavel ‒ ZÁŘICKÝ (eds.). Město a městská společnost v procesu modernizace 1740-1918. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2009. 399 s. ISBN 978-80-7368-688-8.

MATOUŠEK, Václav. Čechy krásné, Čechy mé: Vývoj krajiny Čech v době industriální. 1. vyd. Praha: Agentura rigl, 2010. ISBN 978-80-86972-36-3.

Doporučená literatura:

GIBAS, Petr ‒ MATĚJOVSKÁ, Lucie ‒ NOVÁK, Arnošt ‒ TVARDKOVÁ, Veronika ‒ VALEŠOVÁ, Irena ‒ VESELÝ, Martin. Zahrádkové osady. Stíny minulosti, nebo záblesky budoucnosti? 1. vyd. Praha: Fakulta humanitních studií UK, 2013. 148 s. ISBN 978-80-87398-30-2.

LENDEROVÁ, Milena ‒ JIRÁNEK, Tomáš ‒ MACKOVÁ. Z dějin české každodennosti. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2009. 430 s. ISBN 978-80-246-1683-4.

MATOUŠEK, Václav ‒ KOUKALOVÁ, Šárka ‒ ŠÁŠINKOVÁ, Marcela. Letní a celoročně obývané vily a villegiatury v okolí Prahy na konci 19. a v prvých desetiletích 20. století. Příspěvek k proměnám krajiny Čech v procesu modernizace české společnosti. Historická geografie 40, 2014. ISBN 978-80-7286-107-1. s. 19-40.

MATOUŠEK, Václav. Archeologický výzkum novověku a moderní doby v České republice. Několik poznámek k historii, současnému stavu a perspektivám. Historická sociologie 2, 2011. ISSN 1804-0616. s. 37-58.

PEŠEK, Jiří. Od aglomerace k velkoměstu. Praha a středoevropské metropole 1850-1920. 1. vyd. Praha: Scriptorium, 1999. 319 s. ISBN 80-86197-09-3.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html