SubjectsSubjects(version: 873)
Course, academic year 2020/2021
  
European Visual Culture III. - YMD015
Title: Evropská vizuální kultura III.
Guaranteed by: European Cultural and Intellectual History (24-EKDD)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (50)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: can be fulfilled in the future
Guarantor: doc. ak. mal. Jaroslav Alt
PhDr. Blanka Altová, Ph.D.
N//Is incompatible with: YMKDE006, YMKDE005
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Blanka Altová, Ph.D. (03.09.2018)
Třetí část čtyřsemestrálního cyklu, věnovaného systematickému výkladu dějin evropské vizuální kultury od pravěku po současnost. Součástí cyklu je výklad o vizuálním umění, to je však zasazeno do širšího rámce dějin obrazu a vizuality jako kulturní praktiky. Obraz je tedy sledován jako obecná kategorie na jedné straně lidské imaginace a kreativity, na druhé straně mezilidské (neverbální) komunikace. Vedle produkce charakterizované v novověku jako umělecká se proto pozornost věnuje také psychologickému a filosofickému rozměru obrazu, otázce umění a estetiky, sociálním funkcím obrazu a transferu významu mezi obrazem a slovem. Třetí semestr je věnován ranému novověku až do antropologického zlomu kolem roku 1800.
Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Blanka Altová, Ph.D. (14.02.2016)


 

1.       Témata a problémy vizuální kultury - na příkladech  z doby renesance a baroka

2.        Italské renesance: Toskána v období quattrocenta, společenské a kulturní změny a jejich dopad ve vizuální kultuře

3.       Vizuální kultura vrcholné a pozdní renesance v Itálii (Florencie, Řím, Benátky)

4.       Proměny vizuální kultury v době reformace

5.       Proměny vizuální kultury v době manýrismu - iluzivní malba a architektura

6.       Sběratelství jako kulturní fenomén - instalace sbírek

7.       Role obrazu v době baroka - vizuální kultura evropských katolíků

8.       Role obrazu v době baroka - vizuální kultura evropských protestantů

9.       Malířské akademie - vztah k antice

10.   Klasicistní a dynamický barok v architektuře. Perspektivy a kvadratury: divadelní iluze a prolomení transcendentna do pozemské existence. Protestantské centrální kostely

11.   Francouzská a americká revoluce v umění - vizuální informace

12.   Sentimentální zahrady - role pohledu

 

Doporučená literatura:

 Floss, Pavel - 
Proměny vědění. Floss, Pavel. Praha : Mladá fronta, 1987. 380 s. (Prameny ; 61)

 Veselý, Dalibor - 
Světlo a nekonečno v barokní architektuře. Veselý, Dalibor. In: Barokní Praha - barokní Čechie 1620-1740. Sborník příspěvků z vědecké konference o fenoménu baroka v Čechách, Praha, Anežský klášter a Clam-Gallasův palác, 24.-27. září 2001 / Praha : Scriptorium, 2004 s. 223-244.

 Vojvodík, Josef - 
Povrch, skrytost, ambivalence: manýrismus, baroko a (česká) avantgarda. Vojvodík, Josef. Praha : Argo, 2008. 400 s., il. ISBN:978-80-257-0020-4

 Fučíková, Eliška - Bukovinská, Beket - Muchka, Ivan 
Umění na dvoře Rudolfa II. Fučíková, Eliška - Bukovinská, Beket - Muchka, Ivan. Praha : Aventinum, 1991. 255 s.

 Preiss, Pavel - 
Barokní divadlo v Čechách a jeho výtvarná stránka. Preiss, Pavel. In: Sláva barokní Čechie. Stati o umění, kultuře a společnosti 17. a 18. století / Praha : Národní galerie, 2001 s. 282-310.

 Preiss, Pavel - 
Pod Minerviným štítem. Kapitoly o rakouském umění ve století osvícenství a jeho vztahu ke Království českému. Preiss, Pavel. 453 s. (Delfín. 77.) ISBN:978-80-86138-99-2

 

Pavel PREISS, Panorama manýrismu. Praha: Odeon 1974.

 Starobinski, Jean - Obrtelová, Nora 
Symboly rozumu. Proměny umění a revoluce. Starobinski, Jean; [Z francouzského originálu přeložila]: Obrtelová, Nora. Brno : Barrister & Principal, 2003. 163 s., obr. příl. (Dějiny a teorie umění. 5.) ISBN:80-86598-56-X

 Burke, Peter - Kropáček, Jiří 
Italská renesance. Kultura a společnost v Itálii. Burke, Peter. [Z angl. originálu přeložil]: Kropáček, Jiří. Praha : MF, 1996. 320 s.

 Francastel, Pierre - 
Figura a místo. Vizuální řád v italském malířství 15. století. Francastel, Pierre. Praha : Odeon, 1984. 325 s.

 Francastel, Pierre - Spoustová, Jana 
Malířství a společnost. Výtvarný prostor od renesance ke kubismu. Francastel, Pierre; [Z francouzského originálu přeložila]: Spoustová, Jana. Brno : Barrister & Principal, 2003. 163 s., obr. příl. ISBN:80-86598-49-7


 

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Blanka Altová, Ph.D. (03.09.2018)

Téma atestace se vybírá po dohodě s vyučujícími podle zaměření a studijních cílů studenta/ky v průběhu přednáškového období, poté student/ka vypracuje podle pokynů vyučujících pracovní záměr (téma - prameny - metody - otázky - cíle práce) a pošle mailem vyučujícím nejpozději do konce dubna. Definitivní text s poznámkovým aparátem a obrazovou přílohou slouží jako podklad k prezentaci při obhajobě práce ve zkušebním termínu v průběhu zkouškového období. Je možné ho poslat ke konzultaci předem a nebo odevzdat až v den konání zkoušky.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html