SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Introduction to Anthropology of Music - YMA298
Title in English: Úvod do hudební antropologie
Guaranteed by: Department of General Anthropology (24-KOA)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2019
Semester: both
E-Credits: 5
Examination process:
Hours per week, examination: 2/0 MC [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: 25
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
Is pre-requisite for: YMA334
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jan Potoček (24.01.2019)
Charakteristika kurzu: Dnešní podoba aplikované etnomuzikologie (AEM) zdaleka není jednolitá; představuje spíš – slovy jednoho ze zakladatelů, Jeffa Todda Titona – an ever emergent movement, responding differently at various times and places, by means of music-centered intervention, to different cultures, needs and conditions. (Pettan – Titon 2015: 3) Cílem kurzu je seznámit studenty prostřednictvím textů, videí a dalších materiálů s hlavními oblastmi, v nichž je hudba po celém světě využívána v sociálních intervencích, s přednostmi a limity takových přístupů. Zvláštní pozornost bude věnována tématu hudby a paměti. Na každou lekci čtou studenti jeden klíčový text, po domluvě připravují reference o textech doplňkových. Texty jsou dostupné on-line nebo v sisu.
Teaching methods - Czech
Last update: doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. (19.02.2019)

Úvod do hudební antropologie: Aplikovaná etnomuzikologie

Doc. Zuzana Jurková, PhD.

Vokovice, FH3, středa 11:00 – 12:20

      

1.      Vstup do terénu: Brandeis University - Acting together on the World Stage (film); projekt Peacebuilding and the Arts; http://www.brandeis.edu/ethics/peacebuildingarts/index.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=Peacebuilding%20and%20the%20Arts%3A%20Exploring%20the%20contributions%20of%20arts%20and%20culture%20to%20peace&utm_campaign=Peacebuilding_and_the_Arts_Now_June2017

2.       Vstup do problematiky: Co je AEM? Pettan - Titon 2015: 4 – 10, 71 - 78.

3.        Tan Sooi Beng: „Cultural Engagement and Ownership“, in Pettan – Titon 2015: 109 – 133.

4.        J. Summit: „Advocacy and the Ethnomusicologist“, in Pettan – Titon 2015: 199 – 226.

5.      Projekt „Music for Global Human Development“ na University of Alberta: https://www.artsrn.ualberta.ca/fwa_mediawiki/index.php?title=Music_for_Global_Human_Development

6.      S. Araujo: „From Neutrality to Praxis: The Shifting Politics of Ethnomusicology in the Contemporary World“, Musicological Annual 2008: 13 – 30.

7.       H. Wissler: „Andes to Amazon on the River Q´eros: Indigenous Voice in Grassroots Tourism“, in Pettan – Titon 2015: 398 – 425.

8.     P. S. Campbell: „Intersections Between Ethnomusicology, Music Education, and

Community Music“, Pettan – Titon 2015: 639 – 659.

 

 

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html