SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Theoretical framework of semiotics and philosophy of communication - YDSEA013
Title: Theoretical framework of semiotics and philosophy of communication
Guaranteed by: PhD Semiotics and Philosophy of Communication (24-DSFK)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2023
Semester: both
E-Credits: 0
Examination process: combined
Hours per week, examination: 0/8, Ex [HS]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
course is intended for doctoral students only
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. Mgr. Josef Fulka, Ph.D.
Mgr. Irena Řehořová, Ph.D.
Annotation -
Last update: Mgr. Milada Pajgrtová (21.09.2023)
This doctoral seminar provides students with the opportunity to present, discuss and consult their thesis projects, as well as to participate in the research activities of Philosophical Module.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Milada Pajgrtová (21.09.2023)

Povinná:

  • Fay, Brian. Současná filosofie sociálních věd : multikulturní přístup. Praha: SLON, 2002, 324 s. ISBN 80-86429-10-5.
  • Geertz, Clifford. Interpretace kultur : vybrané eseje. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000, 565 s. ISBN 80-85850-89-3.
  • Hacking, I.. Sociálna konštrukcia - ale čoho: čo je a čo nie je sociálnou konštrukciou. Bratislava: Kalligram, 2006, s. ISBN 80-7149-889-0.
  • Kuhn, Thomas S.. Struktura vědeckých revolucí. Praha: OIKOYMENH, 1997, 206 s. ISBN 80-86005-54-2.
  • Wallerstein, Immanuel Maurice, Wallerstein, Immanuel Maurice. Kam směřují sociální vědy : zpráva Gulbenkianovy komise o restrukturaci sociálních věd. Praha: SLON, 1998, 111 s. ISBN 80-85850-65-6.

Doporučená:

  • Berger, Peter L., Luckmann, Thomas. Sociální konstrukce reality : pojednání o sociologii vědění. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK, 1999, 214 s. ISBN 80-85959-46-1.
  • Feyerabend, Paul K.. Rozprava proti metodě. Praha: Aurora, 2001, 430 s. ISBN 80-7299-047-0.
  • Moran, Joe. Interdisciplinarity. New York: Routledge, 2002, 207 s. ISBN 0-415-25132-X.
  • Popper, Karl R.. Logika vědeckého zkoumání. Praha: Alfaprint, 1997, 617 s. ISBN 80-86005-45-3.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Milada Pajgrtová (21.09.2023)

Atestační podmínky:

1. Pravidelná účast na semináři.

2. Prezentace své práce v semináři.

3. Předložení dohodnutého vlastního textu.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Milada Pajgrtová (21.09.2023)

Povinná literatura:

FAY, B. Současná filozofie sociálních věd. Současná filosofie sociálních věd: multikulturní přístup. Praha: SLON, 2002. Studijní texty. ISBN 80-86429-10-5. (vybrané kapitoly)

GEERTZ, C. Interpretace kultur, Praha: SLON, 2000. ISBN 80-85850-89-3. (vybrané kapitoly)

HACKING, I. Sociálna konštrukcia - ale čoho: čo je a čo nie je sociálnou konštrukciou. Bratislava: Kalligram, 2006. ISBN 80-7149-889-0. (vybrané kapitoly)

KUHN, T. S. Struktura vědeckých revolucí. Praha: Oikoymenh, 1997. 208 s. ISBN 80- 86005-54-2. (vybrané kapitoly)

WALLERSTEIN, I. Kam směřují sociální vědy: zpráva Gulbenkianovy komise o restrukturaci sociálních věd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998. ISBN 80-85850-65-6. (vybrané kapitoly)

Doporučená literatura:

BERGER, P. I., LUCKMANN, T. Sociální konstrukce reality. Pojednání o sociologii vědění. Brno: CDK, 1999. 216 s. ISBN 80-85959-46-1.

FEYERABEND, Paul K. Rozprava proti metodě. Praha: Aurora, 2001. 432 s. ISBN 80-7299- 047-0. MORAN, J. Interdisciplinarity. London a New York: Routledge. 2002. ISBN 0- 415-25132-X.

POPPER, K. R. Logika vědeckého bádání. Praha: Oikoymenh, 1997. ISBN 80-86005-45-3.

RICKERT, H. „Kultúrna veda a prírodná veda.“ In: I. Hruškovský, M. Zigo (eds.) Antológia z diel filosofov. Pozitivismus, voluntariszmus, novokantovstvo. Bratislava: Vydavatelstvo politickej literatúry, 1967. s. 543-560.

WINDELBAND, W. „Štrasburský rektorský prejav 1894.“ In I. Hruškovský, M. Zigo (eds.) Antológia z diel fi losofov. Pozitivismus, voluntariszmus, novokantovstvo. Bratislava: Vydavatelstvo politickej literatúry, 1967, s. 524-537. Studijní opora: Naskenované texty vložené v SIS.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html