Doctoral Seminar II. - YDSEA004
Title: Doctoral Seminar II.
Guaranteed by: PhD Semiotics and Philosophy of Communication (24-DSFK)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2023
Semester: both
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/8, C [HS]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
course is intended for doctoral students only
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc.
Mgr. Martin Švantner, Ph.D.
Mgr. Irena Řehořová, Ph.D.
Examination dates   WS schedule   SS schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: JAJE (19.09.2019)
This doctoral seminar provides students with the opportunity to present, discuss and consult their thesis projects, as well as to participate in the research activities of Philosophical Module.
Teaching methods - Czech
Last update: JAJE (19.09.2019)

Seminár sa  koná  raz za tri týždne, vždy vo štvrtok od 18h v seminárnej miestnosti NTK. 

 

Plán prezentácií textov na seminári v šk. roku 2013/2014

1./ 24.10. -  prezentácia Vladimír Černý  

2./ 14.11. - prezentácia Michal Karľa 

3./ 5. 12. - prezentácia Štěpán Pudlák

4./ 9. 1. -  prezentácia Tereza Sluková 

5./ 27. 2. -  prezentácia Tomáš Kladný 

6./ 20. 3. - prezentácia Martina Labaiová 

7./ 10. 4.- prezentácia  Martin Charvát 

8./ 22. 5.-  prezentácia Emília Jarošová

Requirements to the exam - Czech
Last update: JAJE (19.09.2019)

Atestační podmínky:

1. Pravidelná účast na semináři.

2. Prezentace své práce v semináři.

3. Předložení dohodnutého vlastního textu.

Syllabus - Czech
Last update: JAJE (19.09.2019)

Seminář probíhá interaktivní formou za aktivní účasti všech doktorských studentů oboru a pod vedením některého z vyučujících.

Studenti v doktorském semináři rozvíjejí schopnost prezentovat vlastní vědeckou práci na veřejném fóru a osvojit si vhodnou formu představení jejích výsledků. Kurz studentům poskytuje kritickou zpětnou vazbu pro jednotlivé kroky jejich doktorského výzkumu a přípravy disertační práce. Slouží také k osvojení a procvičení základních dovedností nezbytných pro psaní disertační práce: bibliografické odkazy, etické otázky vědecké práce, písemná prezentace výsledků, různé žánry odborných textů, strukturace textu, časové plánování práce. Vedle toho je smyslem semináře kultivace schopností potřebných k účasti na odborné diskusi, cvičení v dovednosti představovat a hájit vlastní názory na základě přesvědčivé a odborně podložené argumentace a podpora otevřeného postoje k jiným disciplinárním a metodologickým perspektivám.

Základní odborná literatura
Mcmillan K. - Weyers J. How to Write Dissertations & Project Reports. Upeer Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2010. ISBN 978-0-273-72693-7.

Punch, F. Keith. Úspěšný návrh výzkumu. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-468-7.

Šanderová, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. ISBN 978-80-86429-40-3.