SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Text seminar - YDSE011
Title: Textový seminář
Guaranteed by: PhD Semiotics and Philosophy of Communication (24-DSFK)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2019
Semester: both
E-Credits: 0
Examination process: combined
Hours per week, examination: 0/8, Ex [HS]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
course is intended for doctoral students only
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. Mgr. Benedetta Zaccarello, Ph.D. et Ph.D.
Mgr. Irena Řehořová, Ph.D.
Annotation -
Last update: FEJFAPET (06.03.2018)
This doctoral seminar provides students with the opportunity to present, discuss and consult their thesis projects, as well as to participate in the research activities of Philosophical Module.
Requirements to the exam - Czech
Last update: FEJFAPET (06.03.2018)

Atestační podmínky:

1. Pravidelná účast na semináři.

2. Prezentace své práce v semináři.

3. Předložení dohodnutého vlastního textu.

Syllabus - Czech
Last update: FEJFAPET (06.03.2018)

FAY, B. Současná filozofie sociálních věd. Současná filosofie sociálních věd: multikulturní přístup. Praha: SLON, 2002. Studijní texty. ISBN 80-86429-10-5. (vybrané kapitoly)

GEERTZ, C. Interpretace kultur, Praha: SLON, 2000. ISBN 80-85850-89-3. (vybrané kapitoly)

HACKING, I. Sociálna konštrukcia - ale čoho: čo je a čo nie je sociálnou konštrukciou. Bratislava: Kalligram, 2006. ISBN 80-7149-889-0. (vybrané kapitoly)

KUHN, T. S. Struktura vědeckých revolucí. Praha: Oikoymenh, 1997. 208 s. ISBN 80- 86005-54-2. (vybrané kapitoly)

WALLERSTEIN, I. Kam směřují sociální vědy: zpráva Gulbenkianovy komise o restrukturaci sociálních věd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998. ISBN 80-85850-65-6. (vybrané kapitoly)

Doporučená:

BERGER, P. I., LUCKMANN, T. Sociální konstrukce reality. Pojednání o sociologii vědění. Brno: CDK, 1999. 216 s. ISBN 80-85959-46-1.

FEYERABEND, Paul K. Rozprava proti metodě. Praha: Aurora, 2001. 432 s. ISBN 80-7299- 047-0.

MORAN, J. Interdisciplinarity. London a New York: Routledge. 2002. ISBN 0- 415-25132-X.

POPPER, K. R. Logika vědeckého bádání. Praha: Oikoymenh, 1997. ISBN 80-86005-45-3.

RICKERT, H. „Kultúrna veda a prírodná veda.“ In: I. Hruškovský, M. Zigo (eds.) Antológia z diel filosofov. Pozitivismus, voluntariszmus, novokantovstvo. Bratislava: Vydavatelstvo politickej literatúry, 1967. s. 543-560.

WINDELBAND, W. „Štrasburský rektorský prejav 1894.“ In I. Hruškovský, M. Zigo (eds.) Antológia z diel fi losofov. Pozitivismus, voluntariszmus, novokantovstvo. Bratislava: Vydavatelstvo politickej literatúry, 1967, s. 524-537.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html